Готові роботи
СУЕМ, Варіант №9, Дослідження операцій, №1409

СУЕМ, Варіант №9, Дослідження операцій, №1409 (ID:14013)

РозділМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 22
Зміст Вступ Теоретична частина: Багатокритеріальні задачі в менеджменті Практична частина: Завдання № 1 Фірма зацікавлена у випуску нового приладу. Зробити це треба у стислі строки. Скоротити строки технічної підготовки виробництва можна за рахунок застосування сіткових методів планування та управління. Вихідними даними є зміст робіт та порядок їх виконання, які наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Зміст та порядок виконання робіт Номер та зміст роботи Порядок виконання робіт 1. Розробка принципової схеми Після отримання завдання 2. Розробка теоретичного креслення Після виконання роботи 1 3. Виконання габаритного креслення Після виконання роботи 2, паралельно з виконанням роботи 4 4. Розробка креслення загального вигляду Після виконання роботи 2, паралельно з виконанням роботи 3 5. Виконання розрахунків Після виконання роботи 3 6. Проведення розрахунків та оформлення документів Після виконання роботи 4 7. Розробка програми і методики досліджень Після виконання робіт 5 і 4 8. Складання пояснювальної записки Після виконання робіт 6 і 7 Ціль завдання: обґрунтувати мінімальний строк розробки проекту. На підставі вихідних даних необхідно: 1. Побудувати сітковий графік розробки проекту; 2. Обґрунтувати критичний шлях та визначити мінімальну трудомісткість розробки проекту; 3. Розрахувати часові характеристики подій та робіт; 4. Побудувати лінійний графік виконання робіт та діаграму потреб в робочій силі по дням розробки; 5. Обгрунтувати заходи, які направлені на виконання в строк ескізного проекту. Вихідні дані наведені в таблиці 2. Таблиця 2 Вихідні дані Номер роботи Тривалість роботи, дні Чисельність працівників, чол. 1 6 4 2 8 5 3 6 2 4 6 3 5 4 2 6 3 4 7 4 3 8 3 2 Завдання № 2 Філіал фірми з ремонту радіоапаратури має 8 майстрів. В середньому на протязі робочого дня від населення надходить на ремонт 20 радіопристороїв. Потік заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин. Статистика показала, що час, що витрачається на ремонт має експоненціальний закон розподілення і в середньому на протязі дня кожний з майстрів може відремонтувати 2,5 апарати . Ціль завдання – оцінити роботу філіалу по ремонту радіоапаратури, розрахувавши наступні основні характеристики даної системи масового обслуговування (СМО): – ймовірність того, що всі майстри вільні від ремонту апаратури Ро; – ймовірність того, що всі майстри зайняті роботою Рп; – середній час обслуговування одного апарату; – середній час очікування апаратом початку ремонту; – середню довжину черги, яка визначає площі для зберігання апаратури; – середню кількість майстрів, вільних від роботи. Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення