Готові роботи
СУЕМ, Варіант №10, Дослідження операцій, №1410

СУЕМ, Варіант №10, Дослідження операцій, №1410 (ID:14014)

ПредметМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 22
Зміст Вступ Теоретична частина: Задачі та моделі оптимального розподілу ресурсів Практична частина: Завдання №1 Фірма зацікавлена у випуску нового приладу. Зробити це треба у стислі строки. Скоротити строки технічної підготовки виробництва можна за рахунок застосування сіткових методів планування та управління. Вихідними даними є зміст робіт та порядок їх виконання, які наведені у таблиці Таблиця 2 Зміст та порядок виконання робіт Номер та зміст роботи Порядок виконання робіт 1. Розробка принципової схеми Після отримання завдання 2. Розробка теоретичного креслення Після виконання роботи 3. Виконання габаритного креслення Після виконання роботи 2, паралельно з виконанням роботи 4. Розробка креслення загального вигляду Після виконання роботи 2, паралельно з виконанням роботи 5. Виконання розрахунків Після виконання роботи 6. Проведення розрахунків та оформлення документів Після виконання роботи 7. Розробка програми і методики досліджень Після виконання робіт 5 і 8. Складання пояснювальної записки Після виконання робіт 6 і Ціль завдання: обґрунтувати мінімальний строк розробки проекту На підставі вихідних даних необхідно: 1. Побудувати сітковий графік розробки проекту; 2. Обґрунтувати критичний шлях та визначити мінімальну трудомісткість розробки проекту; 3. Розрахувати часові характеристики подій та робіт; 4. Побудувати лінійний графік виконання робіт та діаграму потреб в робочій силі по дням розробки; 5. Обгрунтувати заходи, які направлені на виконання в строк ескізного проекту Вихідні дані наведені в таблиці Таблиця 3 Вихідні дані Номер роботи Тривалість роботи, дні Чисельність працівників, чол 1 6 2 9 3 7 4 7 5 4 6 3 7 4 8 3 Завдання №2 Філіал фірми з ремонту радіоапаратури має 4 майстрів. В середньому на протязі робочого дня від населення надходить на ремонт 5 радіопристороїв. Потік заявок на ремонт носить випадковий характер та є пуасонівським. Трудомісткість ремонту також носить випадковий характер і залежить від складності ремонту, кваліфікації майстра та інших причин. Статистика показала, що час, що витрачається на ремонт має експоненціальний закон розподілення і в середньому на протязі дня кожний з майстрів може відремонтувати 2,5 апарати Ціль завдання – оцінити роботу філіалу по ремонту радіоапаратури, розрахувавши наступні основні характеристики даної системи масового обслуговування (СМО): – ймовірність того, що всі майстри вільні від ремонту апаратури Ро; – ймовірність того, що всі майстри зайняті роботою Рп; – середній час обслуговування одного апарату; – середній час очікування апаратом початку ремонту; – середню довжину черги, яка визначає площі для зберігання апаратури; – середню кількість майстрів, вільних від роботи Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет