Готові роботи
Дослідження багатофакторної регресійної моделі з використанням MS Excel та STATISTICA

Дослідження багатофакторної регресійної моделі з використанням MS Excel та STATISTICA (ID:140657)

ПредметМоделювання економіки
Тип роботи розрахункова робота
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 10
Зміст Розв’язання Припустимо, що між економічним показником у і факторами х1 , х2 , х3 існує лінійний зв'язок. , де параметри моделі , які потрібно оцінити Вихідні дані в умовних одиницях наведені в таблиці 1. Функція регресії з урахуванням знайдених оцінок параметрів моделі набуває вигляду: Y= 26,73 – 0,27x1- 2,83x2+ 12,07x3 2. Для перевірки адекватності отриманої моделі обчислимо: а) середнє значення відносної похибки б)Обчислимо середньоквадратичну помилку дисперсії збурень (Таблиця 4):
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет