Готові роботи
Державна академія статистики, Економетрія, №1481

Державна академія статистики, Економетрія, №1481 (ID:14083)

РозділМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 26
Зміст Завдання №1 Засоби усунення мультиколінеарності Завдання №2 Поняття автокореляції Завдання №3 Мета роботи Ознайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії з використання електронних таблиць EXCEL і навчитися аналізувати отримані результати Завдання до роботи: 1. Для парної лінійної регресії на основі статистичних даних фактора (табл. 1) і показника (табл.2) знайти оцінки: – параметрів лінії регресії b0, b1; – коефіцієнта кореляції гух 2. Використовуючи критерій Фішера, з надійністю а = 0,05 оцінити адекватність прийнятої моделі статистичним даним 3. Якщо модель адекватна статистичним даним, то знайти: – з надійністю = 0,05 надійні зони базисних даних; – прогноз показника та його надійні інтервали; – коефіцієнт еластичності для базисних даних і прогнозу 4. Побудувати графіки: – статистичних даних: – лінії регресії і її довірчої зони: – коефіцієнта еластичності Таблиця 1 – Значення фактора № з/п Хі Уі 1 5,67 14, 2 5,82 17, 3 5,87 4 6,98 18, 5 7,54 21, 6 5,89 23, 7 8,44 17, 8 5,34 10, 9 9,73 26, 10 5,47 21, 11 6,41 20, Завдання №4 Мета роботи: навчитися будувати регресійні моделі з більш ніж однією незалежною змінною, перевіряти незалежні змінні на наявність мультиколеінеарність та оцінювати невідомі параметри моделі, знайомитися з методикою побудови економетричної моделі у вигляді парної лінійної регресії з використання електронних таблиць EXCEL і навчитися аналізувати отримані результати Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення