Готові роботи
КГУ, варіант № 7, Математичне програмування, №2577

КГУ, варіант № 7, Математичне програмування, №2577 (ID:15577)

ПредметМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 24
Зміст Завдання №1 Побудувати математичну модель економічної задачі. Для повноцінного харчування людина повинна споживати не менше як 600 г білків, 400 г жирів, 800 г вуглеводів. Для отримання цих речовин можна використовувати 3 методи харчування. Дані про вміст поживних речовин в кожному методі подано в таблиці. Таблиця 1 Вихідні дані Метод Вітаміни білки жири вуглеводи 1 25 40 12 2 60 20 15 3 40 20 90 Треба скласти раціон, який би відповідав всім вимогам за споживністю і був би найдешевшим коли відомо, що 1 кг методу №1 в середньому коштує 10 грн., методу №2 – 26 грн., методу №3 – 18 грн. Завдання №2 Графічним методом визначити оптимальний план задачі лінійного програмування min (max) 2х1 + 3х2 Завдання №3 Розв’язати наведену задачу лінійного програмування симплекс-методом: Завдання №4 Для наведеної задачі записати двоїсту задачу до поставленої задачі лінійного програмування. Розв’язати одну із задач симплекс-методом і визначити оптимальний план іншої задачі. Z = x1 + x2 → min xj ≥ 0, j = 1,2 Завдання №5 У наведеній задачі виконати такі дії: 1) Записати математичні моделі прямої та двоїстої задач; 2) Записати оптимальні плани прямої та двоїстої задач, подати їх економічний аналіз; 3) Визначити статус ресурсів, що використані для виробництва продукції та рентабельність кожного виду продукції; 4) Обчислити інтервали стійкості двоїстих оцінок стосовно зміни запасів дефіцитних ресурсів; 5) Розрахувати інтервали можливих змін ціни одиниці рентабельної продукції. Підприємство виготовляє продукцію двох видів і для цього використовує ресурси 1,2,3. Норми витрат усіх ресурсів на одиницю продукції, запаси ресурсів та ціну кожного виду продукції наведено в таблиці. Таблиця 13 Види сировини Норми витрат на одиницю сировини (кг) продукції Запаси сировини (кг) А В S1 3 6 102 S2 2 5 80 S3 1 5 175 Прибуток від реалізації одиниці продукції 8 10 Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет