Готові роботи
Американські університети: досвід виховання академічної чесності

Американські університети: досвід виховання академічної чесності (ID:103989)

ПредметПедагогіка
Тип роботи аналітична робота
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 11
Зміст 1. Вступ. 2. Основні форми контролю проявів академічної нечесності в американських університетах. 3. Шляхи забезпечення академічної чесності. 4. Причини процвітання академічної нечесності в Україні в порівнянні з американськими університетами. 5. Висновок. 6. Бібіліографія.
Ціна(грн.) 75
Зразок роботи:
ВСТУП Одним із найпроблемніших питань адаптації студентів до зміни оточення, культури в університеті є поведінка, ставлення та мотивація учасників навчального процесу щодо академічної чесності. Спробуємо визначити: а що ж це таке? Важливою складовою академічної культури є академічна чесність. Центр Академічної Освіти (США) визначив академічну порядність (academic integrity) як обов’язкове дотримання за будь-яких умов п’яти фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги та відповідальності. Крім того, це і сформована система поведінкових стереотипів студента, що виражають загальнолюдські морально-етичні традиції у сфері оцінки його знань. Вона свідчить про стійкі норми й відносини в таких дихотомічних зв'язках як "студент-викладач", "студент-студент", "студент-вуз". США розглядають академічну чесність як основу безпеки університету. Це поняття має давню традицію і є досить авторитетним в таких вищих навчальних закладах, як: університет Вірджінії, Меріленда, Мічиган, Гарвардський, Йєльський, Колумбійський та Стенфордський університет. Пошук інформації в Інтернеті показав, що в Америці приділяється багато уваги дослідженню проблеми академічної чесності (є багато статей і досліджень із цієї теми). В Україні ж це питання до кінця ще не вивчене, що не дає змоги застосувати досвід американських стратегій у вихованні академічної порядності у вітчизняних вузах. У роботі ми здійснили спробу зробити аналітичний огляд способів виховання академічної чесності в американських університетах. Визначили й охарактеризували основні форми контролю проявів академічної нечесності. Проаналізували шляхи подолання цього явища в американських університетах. Визначили причини процвітання академічної нечесності в Україні, порівнявши з досвідом США в цьому питанні.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет