Готові роботи
Інструментарій оцінювання

Інструментарій оцінювання (ID:211993)

ПредметПедагогіка
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 29
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ, ФОРМИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ 4 З ДІТЬМИ РІЗНИХ НОЗОЛОГІЙ 4 РОЗДІЛ 2. 11 ОСОБЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ 11 2.1. Спостереження й інтерв'ю 11 2.2.Тестування 13 РОЗДІЛ 3 16 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 16 3.1. Аналіз індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами 16 3.2. Індивідуальна програми розвитку 17 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 ДОДАТКИ 29
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Необхідність удосконалення системи навчання, виховання, професійного становлення та соціальної адаптації осіб з особливими потребами формує підґрунтя розвитку та вдосконалення галузі освіти в сучасному інформаційному суспільстві. Для осіб, що мають такі потреби, одним з найефективніших способів адаптації у соціумі є здобуття освіти за інклюзивною формою. Школа з інклюзивною формою навчання є закладом освіти, відкритим для дітей, незалежно від фізичних, соціально-фізіологічних чи інших особливостей. Тому в навчальному закладі повинно бути сформоване безбар’єрне навчальне середовище, розроблені та опрацьовані відповідні методи та форми навчання за адаптованими навчальними програмами і планами. Особливістю такого навчального закладу повинно бути, зокрема, залучення батьків до співпраці з різнопрофільними фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до специфічних освітніх потреб дітей. Базовими принципами інклюзивного навчання є: спільне навчання дітей у всіх випадках, коли це можливо, незважаючи на організаційно-методичні труднощі чи відмінності, що існують між ними; визнання і врахування навчальними закладами різноманітних потреб учнів узгодженням видів і темпів навчання; забезпечення якісної освіти для всіх завдяки якісному навчально-методичному забезпеченню, застосуванню інноваційних підходів, розробленню стратегії навчання, використанню можливостей та партнерських зв'язків з громадами; можливість дітей з особливими освітніми потребами отримати в основу концепції інклюзії покладено дотримання принципу права особи на використання всіх можливостей, які може запропонувати їй суспільство.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет