Готові роботи
Історія розвитку управління навчально-виховною діяльністю

Історія розвитку управління навчально-виховною діяльністю (ID:212435)

ПредметПедагогіка
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 13
Зміст Зміст Вступ …………………………………………………………………...3 Історія розвитку управління навчально-виховною діяльністю……4 Висновки ……………………………………………………………….12 Список використаних джерел ………………………………………..13
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
Вступ Суспільно-політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, мають суттєвий вплив на діючу систему освіти. Зараз формується нова ідеологія і практика життєдіяльності сучасної школи як соціально-педагогічної системи [7]. У 2001 році Міністерство освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України розробило Національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ столітті, у якій зазначено, що реформування галузі передбачає передусім модернізацію управління освітою. Нова система управління повинна бути державно-громадською, враховувати регіональні особливості, орієнтувати освітній заклад на розвиток. Визначено головну мету і завдання, що постають перед навчальними закладами. Йдеться про збереження і розвиток культури, виховання патріотизму, соціальну і особистісну відповідальність, формування активної життєвої позиції, збереження здоров'я, свідомої підготовки молоді до здійснення професійної кар'єри тощо. Модернізація системи освіти передбачає регулярне оновлення усіх її компонентів у зв'язку зі змінами, що відбуваються у сферах культури, економіки, науки і технологій. Тенденції і орієнтири становлення та розвитку нової системи української освіти, суттєві зміни у педагогічній теорії і практиці висувають перед керівниками навчальних закладів нові завдання.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет