Готові роботи
Формування уявлення про геометричні фігури у дітей старшого дошкільного віку

Формування уявлення про геометричні фігури у дітей старшого дошкільного віку (ID:214496)

ПредметПедагогіка
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 44+додатки
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ФОРМУ І ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Формування уявлень про геометричні фігури у дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі 1.2. Методи і прийоми формування уявлень про геометричні фігури у дітей дошкільного віку 1.3. Роль дидактичних засобів у формуванні уявлень про форму та геометричні фігури у дітей дошкільного віку РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДНЗ № 4 М. КРАСИЛОВА 2.1. Виявлення рівня сформованості уявлень про геометричні фігури у дітей старшої групи 2.2. Система роботи з формування уявлень про геометричні фігури у дітей старшого дошкільного віку 2.3. Аналіз результатів дослідження сформованості уявлень про геометричні фігури у дітей старшого дошкільного віку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Додаток А. Розвиваючі ігри за Б. Нікітіним,З. О. Михайловою Додаток Б. Дидактичні ігри з логічними блоками Дьєнеша Додаток Д. Конспект занять з логічними блоками Дьєнеша Додаток Е. Вірші та загадки про геометричні фігури
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
ВСТУП Розвиток науки й техніки та загальна комп'ютеризація визначають зростання роль математичної та геометричної підготовки підростаючого покоління. Входження дітей у світ простих фігур, що оточують дитину починається вже у дошкільному віці. Діти порівнюють предмети в величині, встановлюють кількісні і просторові відношення, засвоюють геометричні еталони. У процесі ознайомлення дошкільнят з началами геометрії виділяється два аспекти: формування поглядів на формі предметів і геометричних фігур на сенсорній основі, і формування поглядів на геометричні фігури, їх елементи і властивості. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що деякі аспекти проблеми формування уявлень у дошкільників знань про геометричні фігури знайшли відображення у працях науковців, які розглядали генезис поняття фігури і особливості кількісних абстракцій геометричних предметів (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Г.С. Костюк та ін.) та ін. Вагомий вклад у становлення та розвиток методики формування елементарних геометричних уявлень у дітей в контексті окресленої проблеми внесли Ф. Н. Блехер, Г. М. Леушина, З. А. Михайлова, Р. Л. Непомняща, Н. И. Фрейлах, К. Й. Щербакова та інші, які розробили програми, навчальні та навчально-методичні посібники, обґрунтували теоретичні погляди на проблему генезису геометричних уявлень у дітей дошкільного віку, їх геометричних розвитку. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що діти дошкільного віку виявляють спонтанний інтерес до математичних категорій різних геометричних предметів, що оточують їх: кількість, форма, час, простір, величина, які допомагають їм орієнтуватися у речах і ситуаціях, упорядкувати і пов'язувати їх одне з одним, сприяють формуванню понять. Дитячі садки відносно існуючих програм навчання враховують інтерес і намагаються розширити знання дітей у цій області. Концепція дошкільної освіти, орієнтири й вимоги до відновлення змісту дошкільної освіти окреслюють ряд досить серйозних вимог до пізнавального розвитку молодших дошкільнят, частиною якого є математично-геометричний розвиток. Об'єкт дослідження – процес створення уявлень про геометричні фігури в дітей віком старшого дошкільного віку. Предмет дослідження – огляд методів формування уявлень про геометричні фігури в дітей віком старшого дошкільного віку. Мета роботи – розглянути особливості та методи формування уявлень про геометричні фігури в дітей віком старшого дошкільного віку відносно існуючих програм дитячого садка. Відповідно до поставленої мети нами були сформульовані завдання дослідження:  охарактеризувати формування уявлень про геометричні фігури у дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі;  вивчити методи і прийоми формування уявлень про геометричні фігури у дітей дошкільного віку;  проаналізувати роль дидактичних засобів у формуванні уявлень про форму та геометричні фігури у дітей дошкільного віку;  провести характеристику особливостей виявлення рівня сформованості уявлень про геометричні фігури у дітей старшої групи;  охарактеризувати систему роботи з формування уявлень про геометричні фігури у дітей старшого дошкільного віку;  зробити аналіз результатів дослідження сформованості уявлень про геометричні фігури у дітей старшого дошкільного віку. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет