Готові роботи
Формування управлінських умінь у майбутніх вчителів початкових класів

Формування управлінських умінь у майбутніх вчителів початкових класів (ID:89292)

РозділПедагогіка
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 101
Зміст ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні засади проблеми формування управлінських умінь майбутнього вчителя початкових класів 1.1. Формування управлінських умінь майбутнього вчителя початкових класів як соціально-педагогічна проблема 1.2. Професійна управлінська підготовка вчителя початкової школи 1.3 . Управлінська компетентність вчителя початкових класів Розділ 2. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського у формуванні умінь та навичок майбутнього вчителя початкових класів 2.1. Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського 2.2. Збагачення психологічної освіти педагогів початкової школи ідеями В.О.Сухомлинського 2.3. Соціальна роль і статус учителя, рівень його фахової майстерності у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського 2.4. Постать вчителя, його фахова та психолого-педагогічна підготовка 2.5. Управлінська компетентність вчителя у творчій спадщині В. Сухомлинського 2.6. Використання ідей В. Сухомлинського в сучасних школах Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності змісту та технології формування управлінських умінь майбутнього вчителя початкових класів 3.1. Система підготовки у вузі до управлінської діяльності вчителя початкових класів 3.2.Практичне застосування прийомів формування управлінської компетенції у студентів 3.3 . Результати експериментальної роботи Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 400

Замовлення

Замовлення