Готові роботи
Адміністрування податків і зборів на підприємстві

Адміністрування податків і зборів на підприємстві (ID:276031)

ПредметПодатки, податкова система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 22
Зміст Теоретичне завдання Опрацювати нормативно-правові акти, інструктивні матеріали з оподаткування, бухгалтерського та управлінського обліку та звітності та дати визначення наведеним термінам, вказати джерела де вони наведені: - «Права платників податків»; - «Обов’язки платників податків»; - «Принцип «витягнутої руки» в адмініструванні податків та зборів; - «Облік розрахунків за податками в адмініструванні податків та зборів»; - «Об’єкти адміністрування податків та зборів». ЗАВДАННЯ 1 Методичні вказівки: На основі наведеної інформації скласти бюджет податку на прибуток підприємства, платіжний календар зі сплати податку на прибуток підприємства, за можливістю оптимізувати платежі з податку на прибуток, оптимізацію обґрунтувати. Матеріальне забезпечення: Таблиця 1 Вихідна інформація ТОВ «КАНТ». №з/п Статті 1 Дохід ТОВ «КАНТ» станом на 01 жовтня складає 84000 в т.ч. ПДВ (суму визначити самостійно за діючою ставкою) 84000/6 = 14000 2 Фінансовий результат до оподаткування станом на 01 жовтня становить: 1500000 3 Очікується реалізація готової продукції в грудні поточного року, в т.ч. ПДВ 4800000 Виробнича собівартість готової продукції 940000 ЗАВДАННЯ 2 На основі нижченаведеної інформації скласти: • бюджет податку на землю; • Платіжний календар (річний). • Фрагмент наказу про облікову політику. Станом на 1 січня у власності підприємства перебували земельні ділянки, сумарна грошова вартість яких склала, 180 000 грн. Бюджетом капітальних інвестицій передбачено придбання будинку під офіс, що приведе до збільшення площі земельних ділянок - прогнозний показник грошової оцінки земель під придбаним будинком становить, 130000 грн. ставка податку на землю для земель зі здійсненою грошовою оцінкою становить 1 % від грошової оцінки землі. ЗАВДАННЯ 3 На основі нижченаведеної інформації скласти: • бюджет податку на прибуток; • бюджет з податку на доходи фізичних осіб (витрат на оплату праці); • бюджет з податку на додану вартість; • Консолідований (зведений) бюджет податків; • Платіжний календар (річний). • Фрагмент наказу про облікову політику. Фінансовим директором комерційного підприємства, було запропоновано налагодити систему короткострокового фінансового планування з метою своєчасного визначення потреби в грошових коштах та товарно-матеріальних запасах. На підставі зазначеного необхідно скласти наступні бюджети для бюджетного року: бюджет продаж з графіком (з графіком надходжень), бюджет закупок (з графіком виплат), бюджет витрат на оплату праці, бюджет комерційних та адміністративних витрат, бюджет грошових коштів від операційної діяльності. Прогноз реалізації, шт. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Ціна, грн. Товар А Товар Б 12 000 8 000 20 000 30 000 15 000 15 000 12 000 13 000 13 11 Всього : 20 000 50 000 30 000 25 000 Х Кількість відпрацьованих годин на місяць : Товар А Товар Б 675 500 950 1 080 720 584 680 510 Х Х Очікувані грошові надходження : За фактом продажу – 70%; на наступний місяць – 25%; втрати – 5%. Дебіторська заборгованість за березень : Товар А Товар Б 20 000 грн. 16 000 грн. Залишок товарів на кінець березня : Товар А Товар Б 2 500 шт. 1 500 шт. Плановий залишок товару від реалізації наступного місяця 20% Ціна придбання : Товар А Товар Б 7 грн./шт. 5 грн./шт. Рахунки до сплати на кінець березня : Товар А Товар Б 7 000 грн. 5 000 грн. Розрахунки з постачальниками : Відстрочка платежу на місяць в сумі 50% Заробітна плата на одиницю реалізованої продукції : Товар А Товар Б 0,05 грн. 0,04 грн. Погодинна заробітна плата : Вартість однієї години праці Кількість гарантованих робочих годин на місяць Вартість надурочної години праці 2 грн. 750 годин. 4 грн. Операційні накладні витрати на одиницю товару 1 грн. Постійні накладні витрати на місяць в т.ч. амортизація обладнання 30 000 грн. 7 500 грн. Змінні адміністративні витрати та витрати на збут : Товар А Товар Б 0,3 грн./шт. 0,2 грн./шт. Постійні адміністративні витрати та витрати на збут (за місяць) 70 00 грн. Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 100

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет