Готові роботи

Податковий менеджмент (ID:276155)

ПредметПодатки, податкова система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 23
Зміст Вступ 1. Податковий контроль як складова частина податкового менеджменту 2. Розробка плану податкових платежів та його сутність 3. Характеристика відкритих вільних економічних зон України Тестові завдання 15. Встановлена законодавством сукупність прийомів, способів та методик, що визначають порядок виконання юридичних зобов’язань з розрахунку та сплаті податку до бюджету або позабюджетного фонду – це: а) податковий менеджмент; б) податковий контроль; в) податкове регулювання; г) податкове виробництво. 25. Принцип оптимальності податкового планування передбачає: а) оперативний облік змін діючої податкової системи; б) цілеспрямований вплив на різні елементи бази оподаткування; в) пошук та використання найбільш ефективних господарських рішень, які забезпечують мінімізацію бази оподаткування; г) чітке виконання діючого законодавства. 35. Плата у вигляді відсотків, зо нараховані на суму податкового боргу (крім обліку пені), яка стягується з платників податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання, – це: а) пеня; б) штраф; в) податковий тягар; г) податкове мито. Задача №11 АТ "Кристал" за IV кв2009 р. несвоєчасно подало ДПІ звітність про розрахунки акцизного збору. Який документ слід скласти податковому інспектору та яке покарання за порушення податкового законодавства застосувати. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 30. Виробниче підприємство за ІІ квартал: - виробило та реалізувало продукцію на суму 9 млн. грн.; - мало прострочену кредиторську заборгованість – 1,5 млн.грн.; - перерахувало з розрахункового рахунку відшкодування вартості сировини на суму 1,8 млн. грн. Сировина не оприбуткована. - нарахувало заробітну плату в розмірі 0,9 млн. грн.( без нарахувань на ФОП) - мало витрати пов’язані з прямою рекламою продукції 0,4 млн. грн. - витрати на придбання нового обладнання склали 0,6 млн. грн. На початок року на балансі підприємства були основні фонди: - будинки та споруди – 180 тис. гр.; - транспортні засоби – 900 тис. гр.; - інше обладнання – 4500 тис. гр. Визначити, які податкові платежі повинно сплатити підприємство за результатом звітного кварталу та заходи по мінімізації податкових платежів. Список використаних джерел
Ціна(грн.) 110

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет