Готові роботи

Податковий менеджмент (ID:276156)

РозділПодатки, податкова система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 18
Зміст Вступ 1. Функції податкового менеджменту 2. Принципи планування податкових платежів та їх зміст 3. Пільги по податкам та їх місце в податковій політики підприємства Тестові завдання 1. Податкові перевірки, які передбачають огляд первинних документів, виявлення вірності та достовірності організації та ведення бухгалтерського обліку, своєчасності та повноти сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також вірності застосування існуючих податкових пільг – це: а) документальні перевірки; б) камеральні перевірки; в) аудиторські перевірки; г) позапланові перевірки. 39. Планування сукупної суми податкових надходжень на відповідний бюджетний рік – це: а) податковий бюджет; б) податковий потенціал; в) податкове виробництво; г) податкове планування. 49. Податковий контроль – це: а) особливий елемент системи розробки та прийняття рішень у сфері життєдіяльності держави у процесі розподілу ВВП; б) інструмент непрямого впливу на економіку і соціальні процеси у державі за допомогою зміни податків, податкових ставок, податкових пільг, збільшення та зниження загального рівня оподаткування, відрахувань до бюджету; в) елемент державного впливу на суб’єктів господарювання, що зумовлює їх правильно формувати податкову базу та розраховувати належні з них платежі; г) встановлена законодавством сукупність прийомів, способів та методик, що визначають порядок виконання юридичних зобов’язань з нарахування та сплати податку до бюджету або позабюджетного фонду. Задача №5 Розрахувати фінансові санкції по ПДВ, якщо по акту перевірки треба було сплатити 2000 грн., фактично сплачено 1000 грн. Затримка платежу склала 10 днів, облікова ставка НБУ 40 %. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 24. Відпускна ціна виробника на костюм чоловічий разом з податком на додану вартість складає 280 гр. Підприємство посередник придбало партію виробів в 50 одиниць і має наступні витрати на всю партію товарів: транспортні витрати в розмірі 750 грн., витрати, пов’язані з зберіганням та реалізацією виробів - 340 грн.; з виплатою заробітної плати – 1250 грн., витрати на рекламу – 250 гр. Крім того посередницьке підприємство планує отримати прибуток в розмірі 60 грн. на один виріб. Визначити суму податку на додану вартість, яку повинно сплатити посередницьке підприємство до бюджету. Визначити організаційні заходи, які дозволять зменшити суму сплати цього податку посередницьким підприємством. Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 100

Замовлення

Замовлення