Готові роботи

Податковий менеджмент (ID:276157)

РозділПодатки, податкова система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 25
Зміст Вступ 1. Стратегічний податковий менеджмент та його характеристика 2. Організація планування податкових платежів на підприємстві та її зміст 3. Принципи надання пільг при оподаткуванні підприємства Тестові завдання 10. Знаходження приблизного або точного значення будь-якої величини по вже відомим окремим значенням цієї ж величини або інших величин, що пов’язані з цією – це: а) метод апроксимації; б) метод відносних різниць; в) метод ланцюгових підстановок; г) метод інтерполяції. 40. До прав органів державної податкової служби відносяться: а) здійснення контролю за використанням коштів Державного бюджету України; б) застосування до підприємств, установ, організацій та населення фінансових санкцій; в) запобігання корупції серед робітників Державної податкової служби; г) формування та ведення державного реєстру фізичних осіб – платників податків. 50. Податкове виробництво – це: а) особливий елемент системи розробки та прийняття рішень у сфері життєдіяльності держави у процесі розподілу ВВП; б) інструмент непрямого впливу на економіку і соціальні процеси у державі за допомогою зміни податків, податкових ставок, податкових пільг, збільшення та зниження загального рівня оподаткування, відрахувань до бюджету; в) елемент державного впливу на суб’єктів господарювання, що зумовлює їх правильно формувати податкову базу та розраховувати належні з них платежі; г) встановлена законодавством сукупність прийомів, способів та методик, що визначають порядок виконання юридичних зобов’язань з нарахування та сплати податку до бюджету або позабюджетного фонду. Задача №6 Розрахувати фінансові санкції по податку на прибуток, якщо за результатами перевірки встановлено за І квартал 2000 р. мало бути сплачено 5000 грн., а фактично сплачено 2000 грн. Донарахована сума внесена 25 травня. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 25 Підприємство, що є платником ПДВ протягом кварталу мало такі показники діяльності: - відвантажило споживачам готову продукцію на суму 180 тис. грн. ( у т.ч. ПДВ – 30 тис.грн.) оплату не отримано; - одержано від постачальника сировини без оплати на суму 60 тис.грн. ( у т.ч. ПДВ – 10 тис.грн.) На початок періоду підприємство мало такі залишки: сировини на складі - 20 тис.грн., незавершене виробництво – 15тис.грн., готова продукція – 25 тис.грн. На кінець звітного кварталу залишки становили: сировина на складі - 20 тис.грн., незавершене виробництво – 10 тис.грн., готова продукція – 30 тис.грн. Визначити суму податку на прибуток підприємства за звітний квартал та можливі шляхи мінімізації податкових платежів. Список використаних джерел
Ціна(грн.) 110

Замовлення

Замовлення