Готові роботи
Особливості дії економічних законів у світовому господарстві

Особливості дії економічних законів у світовому господарстві (ID:202665)

ПредметПолітекономія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 13
Зміст Зміст Вступ 1. Сутність економічних законів світового господарства 2. Сучасний стан світового господарства 3. Прогнозовані результати дії економічних законів у сучасному світовому господарстві Висновок Список використаної літератури
Ціна(грн.) 130
Зразок роботи:
Список використаної літератури 1. Дзигаленко І.С., Набок І.І. Стан та тенденції розвитку сучасної світової економіки/ Світове господарство і міжнародні економічні відносини - Випуск 16. - 2017- с.48-51 2. Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія - підр. - 2017- 278с. 3. Горнакова Д.В., С.Ю. Фокіна, Ю.Г. Юстіновіч/ Сучасні передумови розвитку світової економіки/ Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. - 2016. - № 1-3. - с. 1-5. 4. Корфина Ю.Д. Прогноз розвитку світової економіки на 2016–2017 роки / Ю.Д. Корфина. - с. 1-12. 5. Труфанова Д.О. Сучасний стан світової економіки і подальші перспективи її розвитку / Д.О. Труфанова // Концепт. - 2016. - Т. 11. - с. 265-266. 6. Лудінова Ю.В. Основи малого бізнесу сучасної економіки зарубіжних країн / Ю.В. Лудінова, А.С. Бондарюк // Актуальні питання сучасної економіки. - 2014. - № 2. - с. 168-172. Унікальність -75.59%

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет