Готові роботи
Курсова політекономія «Капітал і наймана праця: сутність, еволюція і cуперечності взаємодії. Загальна формула капіталу»

Курсова політекономія «Капітал і наймана праця: сутність, еволюція і cуперечності взаємодії. Загальна формула капіталу» (ID:230516)

ПредметПолітекономія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 37
Зміст ВСТУП………………………………………………………………….......3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛУ…...5 1.1. Капітал як економічна категорія: підходи до трактування…………5 1.2. Форми капіталу……………………………………………...………...6 РОЗДІЛ 2. КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ………………..….....…10 2.1. Загальна формула капіталу та її протиріччя…………………….…10 2.2. Робоча сила як товар в умовах капіталістичного способу виробництва: умови продажу та властивості…………………………….…...11 2.3. Робочий день та капіталістична експлуатація…………………..…22 РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ ………………………………………………………….…..…25 ВИСНОВКИ………………………………………………..………….…35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..….…36
Ціна(грн.) 30
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми. Будь-яке виробництво неможливо уявити без такого фактора як капітал. Виробництво є необхідним фактором людського існуваннях, отже, капітал є надзвичайно важливим фактором. Більш того в умовах сучасної ринкової економіки це питання набуває ще більшої актуальності. Також будь-яке підприємство використовує найманих працівників, які працюючи та забезпечуючи себе, здійснюють виробництво того чи іншого товару. Проблеми капіталу та найманої праці стали об’єктом дослідження таких вчених, як К. Маркс, А. Сміт, Д. Рікардо. З тих часів, проблематика капіталізму та найманої праці стала об’єктом пильної уваги економістів, які досліджуючи широке коло економічних питань, так чи інакше розкривали, уточнювали, поглиблювали природу, закони та особливості такого важливого фактора виробництва як капітал. Окрім цього, актуальним є проблема розвитку капіталізму в Україні, враховуючи нестабільність сучасної економіки країни та європейський напрям економічного розвитку, який орієнтується на ринкову економіку. Об’єкт дослідження — капітал як похідний фактор виробництва. Предмет дослідження — форми, рух та функції капіталу. Мета дослідження — дослідити сутність, форми та функції капіталу. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: - дослідити сутність капіталу; - охарактеризувати форми капіталу; - охарактеризувати формулу капіталу; - розглянути робочу силу як товар; - визначити сутність капіталістичної експлуатації; - розкрити моделі сучасного капіталізму в Україні. Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження стало вивчення й переосмислення основних здобутків світової та вітчизняної науки з питань дослідження капіталу та найманої праці. Для досягнення поставленої мети дослідження застосовувалися наступні методи: діалектичний – при розкритті сутності капіталу, а також в обґрунтуванні напрямів розвитку капіталізму в Україні; аналіз – для виявлення форм капіталу, які розкривають його внутрішню природу; системний аналіз – при розгляді формули руху капіталу; абстрактно-логічний – при формулюванні висновків і наданні пропозицій; економіко-математичний і статистичний методи – під час аналізу моделей сучасного капіталізму в Україні. Структура роботи. Відповідно до мети, завдань, логіки дослідження курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 5 підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи складає 37 сторінок.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет