Готові роботи
Політичні ідеї християнства

Політичні ідеї християнства (ID:144348)

РозділПолітологія
Тип роботи стаття
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 7
Зміст ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ХРИСТИЯНСТВА ЗМІСТ Актуальність теми. Мета дослідження. Об’єкт дослідження. Предмет дослідження. Завдання. Стан дослідження проблеми. Виклад основного матеріалу. Висновки. Список використаної літератури.
Ціна(грн.) 40
Зразок роботи:
ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ХРИСТИЯНСТВА Актуальність даної теми полягає у тому, що християнство виступає світовою релігією, якій належить важливе місце в історії людства, у тому числі в історії політико-правової думки. Воно завжди виявляється керівною силою суспільства і складає духовну основу народу, формує базис для подальшого розвитку. Його норми виступають мірилом, зразком поведінки для віруючих людей, а також регулятором таких відносини, що знаходяться поза компетенцією інших соціальних норм [7]. Питання пов’язанні із релігією завжди були і залишаються актуальними, оскільки роль віри в суспільному житті, що створює основу масштабної переоцінки значимості релігії в цілому та викристалізованих нею норм, виявляється у взаємовпливі релігії та суспільства, в їх історичному розвитку, її значенню в сучасних державах та походженні Церкви загалом. Мета дослідження: розглянути та проаналізувати основні політичні ідеї християнства від найдавніших часів до сьогодні, визначити їх актуальність у сучасному світі. Об’єкт дослідження: феномен християнства, як світової релігії, що регламентує життя християн та впливає на їх світогляд. Предмет дослідження: політичні ідеї християнства. Для розкриття даної мети, ми ставимо наступні завдання: - розглянути поняття християнства, як релігії, його значення в історії; - проаналізувати основні ідеї політичного аспекту християнства у працях Августина Блаженного та Томи Аквінського; - визначити актуальність політичних ідей християнства у сучасному світі.

Замовлення

Замовлення