Готові роботи
Корупція в Україні та засоби боротьби з нею

Корупція в Україні та засоби боротьби з нею (ID:174669)

ПредметПолітологія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 30
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Історична ретроспектива поняття корупції 5 РОЗДІЛ ІІ. Методологічні засади корупції 9 2.1. Визначення сутності та ознак корупції 9 2.2. Види корупції 11 РОЗДІЛ ІІІ. Стан корупції в Україні 15 3.1. Діяльність спеціалізованих антикорупційних органів в Україні 15 3.2. Стан корумпованості в органах судової влади України 19 3.3. Правоохоронні органи 21 3.4. Засоби масової інформації 23 РОЗДІЛ IV. Засоби протидії корупції в Україні 24 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
Ціна(грн.) 90
Зразок роботи:
РОЗДІЛ ІІ. Методологічні засади корупції 2.1. Визначення сутності та ознак корупції У науковій літературі існують різні визначення ко¬рупції. У довідковому документі ООН про міжнарод¬ну боротьбу з корупцією остання визначається як "зло¬вживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях". Це поняття містить у собі хабарництво (дачу винагороди для спокушання особи з позиції боргу), непотизм (заміщення за протекцією дохідних або вигідних посад родичами або "своїми людьми") і незаконне присвоєння публічних коштів для приватного використання. Робоче визначення міждисциплінарної групи по ко¬рупції Ради Європи набагато ширше. Корупція являє собою хабарництво і поведінку осіб, яким доручене виконання певних обов'язків у державному або приватному секторі, що веде до порушення обо¬в'язків, покладених на них за статусом державної поса¬дової особи, приватного співробітника, незалежного агента, або іншого роду відносин, і має на меті одер¬жання будь-якої незаконної вигоди для себе й інших. У цілому, корупційна поведінка спостерігається і в міжнародних організаціях, і у великих корпораціях, але основним притулком корупціонерів, звичайно ж є дер¬жавні органи. Корупція є в усіх країнах. Однак у розви¬нених країнах вона концентрується в місцях прийняття важливих економічних рішень - при виборі виконавців великих державних замовлень і т.д. Невелика корупція виступає в перехідний період еко¬номіки як змащення для нового ринкового механізму, не підкріпленого поки законодавчо. Більшою пробле¬мою для ринкової економіки може стати монополізація. Сучасна корупція має ряд характерних ознак, які істотно відрізняють її від аналогів у розвинених країнах: 1. Органічність. Корупція стала органічною частиною сучасного способу життя. Вона вже не зустрічає обуреня й відторгнення в більшості населення великих міст. З початку 1990-х років виросло покоління, для якого хабар викладачу, лікарю, міліціонеру і т. д. - абсолютно природна річ. Люди старшого покоління, які не приймають сучасних правил гри, для "ринкової покоління просто ніхто, "які не знають, як жити". Втім таких людей стає дедалі менше, і не тільки з природних причин, а й через перегляд моральних принципів, так би мовити, під впливом життєвих обставин [2, с. 154].

Замовлення

Замовлення