Готові роботи
Політичні ідеї у філософії Арістотеля

Політичні ідеї у філософії Арістотеля (ID:243262)

РозділПолітологія
Тип роботи реферат
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 18
Зміст 1. Вступ 2. Дитинство і юність, періоди творчої діяльності Аристотеля . 2.1 Перший афінський період 2.2 Період подорожей 2.3 Другий афінський період 3. Погляди Аристотеля 3.1 Метод пізнання 3.2 Фізика 3.3 Космологія 3.4 Метафізика 3.5 Логіка 4. Політичні ідеї у філософії давньогрецького філософа 5. Додатки 6. Висновок 7. Список використаних джерел
Ціна(грн.) 55
Зразок роботи:
Політика та політична система суспільства у своїх багатоманітних проявах є предметом вивчення різних галузей наукового знання. Наприклад, політологія вивчає суспільство та його політичне життя як об’єктивне утворення, систему з притаманними їй закономірностями. Філософія намагається, перш за все, з’ясувати питання генезису політики як специфічного виду діяльності людини. Якщо звернутися до терміну „політика”, то він має походження від грецького слова „polis”, що означає буквально „місто” або „місто-держава”. У творчості античних філософів є різні трактування цього поняття. Платон розглядає політику як „мистецтво управління людьми”. Аристотель у трактаті „Політика” стверджує, що політика – це діяльність, спрямована на досягнення загального блага, щасливого життя людей в межах держави. Людину ж він визначає як „суспільну”, „політичну істоту”. У Давній Греції політикою називалася діяльність, пов’язана з організацією господарського і громадського життя „полісу”.

Замовлення

Замовлення