Готові роботи

Охорона праці (ID:108634)

РозділПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 38
Зміст Вступ (актуальність теми) 1. Поняття охорони праці. 2. Правове регулювання організації охорони праці на виробництві. 3. Правовий статус служб з охорони праці підприємства. 4. Навчання, інструктаж та перевірка знань працівників з питань охорони праці. 5. Обов'язкові медичні огляди окремих категорій працівників. 6. Розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 7. Спеціальні норми охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 8. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про охорону праці, відповідальність за його порушення. Висновки
Ціна(грн.) 350
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”
Зразок роботи:
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ЛІТЕРАТУРА 1. Голощапов С. А. Охрана труда в СССР как комплексное законодательство / Голоща¬пов С. А. // Советское государство и право. - 1982. -№ 7. - С. 51-62. 2. Грищук, М. В. (M. Hryschchuk) (2012) Нормативно-правове регулювання охорони праці в Україні: реалії та перспективи (Legal regulation of work in Ukraine: Reality and Prospects). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. с. 206-208 [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1560/1/Hryshchuk-03122012.pdf 3. Иванов С. А., Лившиц P. 3., Орловский Ю. П., Пятаков А. В., Цепин А. И. Трудовое право и повышение качества труда / Иванов С. А., Лившиц Р. 3., Орловский Ю. П., Пята¬ков А. В., Цепин А. И.; под ред. Иванова С. А. - М.: Изд-во «Наука», 1987. - 270 с. 4. Основи охорони праці. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с. 5.Основи охорони праці: Підручник. 21ге видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с. і т.д.

Замовлення

Замовлення