Готові роботи

Конкуренцція В антимонопольному праві ЄС (ID:116451)

РозділПраво, юридичні
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 133
Зміст ВСТУП …………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. Правове регулювання конкуренції в антимонопольному праві Європейського Союзу ………………………………………………. 7 1.1. Юридична дефініція та проблематика формулювання конкуренції . 7 1.2. Становлення та розвиток конкуренції в Європейському Союзі ….. 20 Висновки до розділу 1 ……………………………………………………. 25 РОЗДІЛ 2. Правовий аналіз внутрішньої побудови, організації та застосування норм конкуренції в Європейському Союзі ……………… 27 2.1. Європейські стандарти та вимоги побудови конструктивних угод в Європейському Союзі ……………………………………………………. 27 2.2. Процедура застосування конкурентних норм в Європейському Союзі ………………………………………………………………………. 42 2.3. Вплив судових та адміністративних рішень на регулювання конкуренції в Європейському Союзі ……………………………………. 55 Висновки до розділу 2 ……………………………………………………. 73 РОЗДІЛ 3. Адаптація Українського антимонопольного права до Європейських стандартів ………………………………………………… 76 3.1. Нормативно-правове забезпечення конкурентних відносин в Україні …………………………………………………………………... 76 3.2. Пристосування антимонопольного права України до конкурентного права Європейського Союзу …………………………………………… 101 Висновки до розділу 3 …………………………………………………... 112 ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………. 120
Ціна(грн.) 1400

Замовлення

Замовлення