Готові роботи
Конституційне право - поняття громадянства

Конституційне право - поняття громадянства (ID:137479)

РозділПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 35
Зміст ВСТУП 1.Поняття і сутність громадянства 2. Принципи громадянства та їх класифікація 3.Загальна характеристика принципів громадянства 4.Втілення принципів громадянства у поточному українському законодавстві та міжнародно-правових актах 5.Особливості набуття та припинення громадянства в України 5.1. Набуття громадянства України 5.2. Припинення громадянства України ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ЗМІСТ ВСТУП 1.Поняття і сутність громадянства 2. Принципи громадянства та їх класифікація 3.Загальна характеристика принципів громадянства 4.Втілення принципів громадянства у поточному українському законодавстві та міжнародно-правових актах 5.Особливості набуття та припинення громадянства в України 5.1. Набуття громадянства України 5.2. Припинення громадянства України ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність цієї роботи, полягає в тому, що громадянство України, в наш час дуже важлива тема,яка заслуговує на увагу. В даній роботі ми розглянемо поняття та принципи громадянства в Україні. Встановимо, що громадянство України - це стійкий, необмежений в просторі правовий зв'язок особи з українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов'язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України. Також встановимо, що принципи громадянства України - це вихідні засади, керівні ідеї, в яких відображається характер та сутність українського громадянства; вони являють собою певні закономірності, які дістали наукове усвідомлення, закріплюються в Конституції та чинному законодавстві України і становлять своєрідну систему, яка зв'язує воєдино різноманітні сторони громадянства України. Розкриємо особливості набуття та припинення громадянства в Україні. На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної, правової держави дедалі більшого значення набувають проблеми прав і свобод людини, взаємовідносин особи і держави. Одним з основних прав людини відповідно до Загальної декларації прав людини є право на громадянство. Саме громадянство є тією підставою, яка дає особі, що має статус громадянина, можливість володіти повним комплексом прав, свобод і виконувати обов’язки, закріплені законодавством певної держави. Громадянство є також виявом суверенітету держави, оскільки остання має право самостійно вирішувати питання, хто може бути її громадянином. Від того, як будуть урегульовані в державі питання громадянства, багато в чому залежать стабільність та безпека суспільства. Розуміння людини як громадянина має надзвичайно важливе значення для характеристики її соціальної сутності, правового становища. Громадянство є тією підставою, яка дозволяє особі, що має статус громадянина, повною мірою прилучатися до політичного, економічного, правового та культурного життя суспільства і держави. З метою створення належних умов для організації виконання Закону України "Про громадянство України" був прийнятий Указ Президента України "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України". Прийняття змін до Закону України «Про громадянство України» зумовлює необхідність аналізу рівня імплементації у чинне національне законодавство міжнародних стандартів у галузі громадянства. Інститут громадянства України потребує подальшого всебічного дослідження на новій законодавчій основі в контексті європейської інтеграції, не зважаючи на комплексний характер даного інституту.

Замовлення

Замовлення