Готові роботи
Поняття авторського права

Поняття авторського права (ID:220847)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 30
Зміст Вступ 1.Поняття, сутність та зміст авторського права 2. Суб’єкти та об’єкти, захист авторського права 3. Поняття суміжних прав та його складові 4. Міжнародно-правове регулювання авторського та суміжних прав Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
В сучасному суспільстві питання авторського права викликають значні суперечки. Щей досі представники різних підходів сперечаються про його сутність та роль. Специфіка авторського права полягає в тому, що, його завданням є підтримка творчості окремої людини-громадянина, забезпечення його особистих немайнових та майнових інтересів. Виступаючи як передумовою, так і наслідком розвитку культури, авторське право має індивідуальний (особистий) характер і є невід’ємним правом людини. У статті 27 Загальної декларації прав людини, що проголошена Організацією Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року та стала основою міжнародного співробітництва у галузі захисту прав людини, зазначено, що «кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є». Проте розвиток авторського права розпочався ще у XVIII ст., коли французький письменник Бомарше, який чимало зробив для визнання прав авторів у законодавчому порядку, писав, що авторам несправедливо дорікають у прагненні до наживи на додаток до того, що вони користуються славою та суспільним визнанням.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет