Готові роботи
Об'єкти і мережа спостереження Мінприроди України

Об'єкти і мережа спостереження Мінприроди України (ID:266040)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи реферат
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 16
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ 4 2 НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ 5 3 СТРУКТУРА МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ 14 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП В цілому в Україні склалася кількарівнева система управління екологічною безпекою, яка включає державне, корпоративне, місцеве і громадське екологічне управління. Державне регулювання і його системна організація визначені Законом України "Про охорону природного навколишнього середовища". В цілому всі органи управління екобезпекою можна розділити на органи загальної і спеціальної компетенції. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені державні органи з охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України. Метою управління в галузі охорони навколишнього природного середовища е реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет