Готові роботи
Договори надання послуг у цивільному праві зарубіжних країн

Договори надання послуг у цивільному праві зарубіжних країн (ID:296749)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 00
Зміст ДОГОВОРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Список використаної літератури
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ДОГОВОРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Договір надання послуг відноситься до найдавніших інститутів приватного права, витоки якого можна знайти ще в римському праві. У класичному римському праві виявляються детально розроблені договірні конструкції, що опосередковують процес надання послуг. Разом з тим необхідно відзначити, що в римському праві було відсутнє розгорнуте визначення їх поняття. У римському праві договір надання послуг відноситься до групи договорів, в силу яких одна сторона – приймає на себе зобов'язання виконувати на користь іншої сторони - (наймача) певні послуги, а наймач – платити за ці послуги встановлену винагороду [9, c.178]. Ймовірно, спочатку договір на надання послуг не становив особливого договірного виду, а тому не мав усталеної договірної конструкції. Лише з розвитком обороту і цивілістичної думки договір з надання послуг підводиться під одну з усталених конструкцій. В 60 – х роках минулого століття у вітчизняній цивілістиці і цивілістиці зарубіжних країн стали розмежовувати договори надання послуг та договори щодо виконання робіт. Основу розмежування даних договорів становить та обставина, що зобов'язання з виконання робіт та зобов'язання з надання послуг опосередковує економічні відносини з надання послуг, але послуги мають двоякий характер (матеріальні і нематеріальні), що зумовило різницю в їх правовому регулюванні [1, c.752]. У цей час цивілістами О.С. Іоффе, О.А. Красавчіковим до зобов'язань з надання послуг були віднесені договори доручення, комісії, зберігання, експедиції. Розгляд питання щодо особливостей правового

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет