Готові роботи
Синтаксичний аналізатор математичних функій

Синтаксичний аналізатор математичних функій (ID:160600)

РозділПрограмування
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 41
Зміст Вступ 1 Основні концепції ООП мови С++ 2 Синтаксичний аналіз виразів: постановка задачі 3 Будова програми 3.1)Загальна структура 3.2)FunctionList 3.3)OperatorList 3.4)Error 3.5)ConstantList 3.6)Простір імен MathParser 3.7)Parser 3.8)Головна функція int main( ) 4 Можливості та використання програми 5 Висновок Список використаної літератури Додаток №1 Додаток №2
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
3) OperatorList В цьому класі знаходяться всі можливі оператори, які можна використовувати під час користування програмою і їх пріоритет. Всі оператори є розбиті на рівні пріоритету: public: enum OPERATOR_ID { AND, OR, BITSHIFTLEFT, BITSHIFTRIGHT, //level2 EQUAL, UNEQUAL, SMALLER, LARGER, SMALLEREQ, LARGEREQ, //level 3 PLUS, MINUS, //level4 MULTIPLY, DIVIDE, MODULUS, //level 5 POW //level6 };

Замовлення

Замовлення