Готові роботи
Використання методів об’єктно-орієнтованого програмування при розробці гри «Мозаїка» мовою С#

Використання методів об’єктно-орієнтованого програмування при розробці гри «Мозаїка» мовою С# (ID:217862)

ПредметПрограмування
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 27
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 5 РОЗДІЛ I. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ 6 1.1 Опис середовища програмування 6 1.2 Інтерфейс та алгоритм розробки проекту 8 РОЗДІЛ II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАСОБАМИ ІСР 12 2.1 Опис процедур та функцій 12 2.2 Лістинг проекту 14 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП В даній курсовій роботі розглядається технологія об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі розробки ігрового додатку «Мозаїка». Програма являє собою віконний продукт, написана мовою програмування високого рівня C# у середовищі розробки MicroSoft Visual Studio 2010. Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) – одна з парадигм програмування, яка розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють між собою. Основу ООП складають чотири основні концепції: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм та абстракція. Однією з переваг ООП є краща модульність програмного забезпечення (тисячу функцій процедурної мови в ООП можна замінити кількома десятками класів із своїми методами). Попри те, що ця парадигма з'явилась в 1960-тих роках, вона не мала широкого застосування до 1990-тих, коли розвиток комп'ютерів та комп'ютерних мереж дозволив писати надзвичайно об'ємне і складне програмне забезпечення, що змусило переглянути підходи до написання програм. З появою ООП відкрилась можливість роботи з програмами більшого обсягу, що дуже зручно для промислового програмування, а також створення різних додатків. В даний час різні комп'ютерні програми та ігри користуються великим попитом і досить популярні, що дуже вигідно для їх створення і реалізації. Пазл, складна картинка, мозаїка (англ. jigsaw puzzle) – гра-головоломка, в якій потрібно скласти мозаїку з безлічі фрагментів малюнка різної форми. В даний час існує велика кількість різних видів і модифікацій пазлів. Мета при їх зборі одна – отримати з окремих елементів єдину картину. Пазли діляться за розміром елементів і за розміром єдиної картини. Складність пазла в межах одного числа елементів визначається малюнком, а головним критерієм є саме число елементів – чим воно вище, тим пазл більше і складніше. На думку психологів, збирання пазлів сприяє розвитку образного і логічного мислення, довільної уваги, сприйняття, зокрема, розрізнення окремих елементів за кольором, формою, розміром та інше; вчить правильно сприймати зв'язок між частиною і цілим; розвиває дрібну моторику. Актуальність теми: враховуючи сучасні процеси інформатизації суспільства і пов’язані з ним тенденції в освіті, постає актуальна проблема створення і використання в освітньому процесі навчальних комп’ютерних програм, спрямованих на гармонійний розвиток особистості. Гра «Мозаїка» не тільки скрасить час, але також допоможе розвинути уважність і такі корисні навички, як логічне мислення, пам'ять і просторову уяву. Об'єкт дослідження – процес створення програмного продукту за допомогою технологій ООП. Предмет дослідження – створення гри «Мозаїка» мовою С#. Методологія програмування проекту заснована на уявленні програми у вигляді сукупності об'єктів (сегменти мозаїки), кожен з яких є реалізацією певного типу, що використовує механізм пересилання повідомлень. Застосування ООП при розробці даного проекту включає в себе об'єктно–орієнтований аналіз предметної області задачі та об'єктно-орієнтоване програмування на мові С#. Методи дослідження:  теоретичні: аналіз науково–технічної і спеціалізованої літератури з проблеми дослідження, наявних ПЗ, аналіз інформаційних матеріалів глобальної мережі Інтернет; систематизація та узагальнення матеріалу;  емпіричні: спостереження й аналіз проведених експериментів і процесів. Практичне значення дослідження: процес дослідження мови C# для створення програми, проектування архітектури гри, аналіз вимог до неї, реалізації та тестування програми. Робота над ресурсом проводилась у декілька етапів: вибір теми й опис проблеми; постановка задачі; аналіз об'єкту; розробка алгоритму й синтез моделі; форма подання інформації й вибір програмних продуктів; синтез комп'ютерної моделі об'єкта.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет