Готові роботи

Використання методів об’єктно-орієнтованого програмування при розробці гри «Мозаїка» мовою С# (ID:217862)

РозділПрограмування
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 27
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 5 РОЗДІЛ I. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ 6 1.1 Опис середовища програмування 6 1.2 Інтерфейс та алгоритм розробки проекту 8 РОЗДІЛ II. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАСОБАМИ ІСР 12 2.1 Опис процедур та функцій 12 2.2 Лістинг проекту 14 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
Ціна(грн.) 300
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”
Зразок роботи:
ВСТУП В даній курсовій роботі розглядається технологія об’єктно-орієнтованого програмування на прикладі розробки ігрового додатку «Мозаїка». Програма являє собою віконний продукт, написана мовою програмування високого рівня C# у середовищі розробки MicroSoft Visual Studio 2010. Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) – одна з парадигм програмування, яка розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють між собою. Основу ООП складають чотири основні концепції: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм та абстракція. Однією з переваг ООП є краща модульність програмного забезпечення (тисячу функцій процедурної мови в ООП можна замінити кількома десятками класів із своїми методами). Попри те, що ця парадигма з'явилась в 1960-тих роках, вона не мала широкого застосування до 1990-тих, коли розвиток комп'ютерів та комп'ютерних мереж дозволив писати надзвичайно об'ємне і складне програмне забезпечення, що змусило переглянути підходи до написання програм. З появою ООП відкрилась можливість роботи з програмами більшого обсягу, що дуже зручно для промислового програмування, а також створення різних додатків. В даний час різні комп'ютерні програми та ігри користуються великим попитом і досить популярні, що дуже вигідно для їх створення і реалізації. Пазл, складна картинка, мозаїка (англ. jigsaw puzzle) – гра-головоломка, в якій потрібно скласти мозаїку з безлічі фрагментів малюнка різної форми. В даний час існує велика кількість різних видів і модифікацій пазлів. Мета при їх зборі одна – отримати з окремих елементів єдину картину. Пазли діляться за розміром елементів і за розміром єдиної картини. Складність пазла в межах одного числа елементів визначається малюнком, а головним критерієм є саме число елементів – чим воно вище, тим пазл більше і складніше. На думку психологів, збирання пазлів сприяє розвитку образного і логічного мислення, довільної уваги, сприйняття, зокрема, розрізнення окремих елементів за кольором, формою, розміром та інше; вчить правильно сприймати зв'язок між частиною і цілим; розвиває дрібну моторику. Актуальність теми: враховуючи сучасні процеси інформатизації суспільства і пов’язані з ним тенденції в освіті, постає актуальна проблема створення і використання в освітньому процесі навчальних комп’ютерних програм, спрямованих на гармонійний розвиток особистості. Гра «Мозаїка» не тільки скрасить час, але також допоможе розвинути уважність і такі корисні навички, як логічне мислення, пам'ять і просторову уяву. Об'єкт дослідження – процес створення програмного продукту за допомогою технологій ООП. Предмет дослідження – створення гри «Мозаїка» мовою С#. Методологія програмування проекту заснована на уявленні програми у вигляді сукупності об'єктів (сегменти мозаїки), кожен з яких є реалізацією певного типу, що використовує механізм пересилання повідомлень. Застосування ООП при розробці даного проекту включає в себе об'єктно–орієнтований аналіз предметної області задачі та об'єктно-орієнтоване програмування на мові С#. Методи дослідження:  теоретичні: аналіз науково–технічної і спеціалізованої літератури з проблеми дослідження, наявних ПЗ, аналіз інформаційних матеріалів глобальної мережі Інтернет; систематизація та узагальнення матеріалу;  емпіричні: спостереження й аналіз проведених експериментів і процесів. Практичне значення дослідження: процес дослідження мови C# для створення програми, проектування архітектури гри, аналіз вимог до неї, реалізації та тестування програми. Робота над ресурсом проводилась у декілька етапів: вибір теми й опис проблеми; постановка задачі; аналіз об'єкту; розробка алгоритму й синтез моделі; форма подання інформації й вибір програмних продуктів; синтез комп'ютерної моделі об'єкта.

Замовлення

Замовлення