Готові роботи
Розробка прототипу морфоаналізатора, що визначає в тексті німецької мови граматичні категорії іменників

Розробка прототипу морфоаналізатора, що визначає в тексті німецької мови граматичні категорії іменників (ID:236435)

ПредметПрограмування
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 32
Зміст СОДЕРЖАНИЕ Введение………………………………………………………………………….4 1. Использование современных систем и языков программирования 1.1. Современные тенденции в области проектирования и алгоритмизации.5 1.2. Типичные среды программирования и особенности языка Java………8 1.3. Основные принципы объектно-ориентированного программирования .12 2. Решение задачи определения в тексте немецкого языка грамматических категорий существительных………………………………………………….13 2.1. Грамматические категории существительных …………………………..15 2.2. Обзор существующих методов и алгоритмов решения задачи разработки прототипа морфоанализатора…………………………………………….18 2.3. Разработка алгоритма решения задачи автоматической обработки произвольных текстов немецкого языка………………………………...20 3. Разработка программного обеспечения для задачи определения в тексте немецкого языка грамматических категорий существительного……….....21 3.1. Описание текста программы ……………………………………………..21 3.2. Описание контрольного примера ………………………………………...21 Выводы……………………………………………………………………………...23 Список источников информации………………………………………………….24 Приложение А-Код программы …………………………………………………..25
Ціна(грн.) 600
Зразок роботи:
Ця курсова робота присвячена розгляду розробки прототипу системи морфоаналізатора, яка визначає в довільному тексті німецькою мовою граматичні категорії іменників. Вона аналізує граматику німецької мови. Огляд літературних джерел з існуючих проблем і завдань автоматичної обробки довільних текстів німецькою мовою. Курсова робота складається з вступу, трьох частин, висновків, списку літератури, що містить джерела. Містить сторінки, малюнки, введення, висновок. У вступі описується актуальність даної теми. У першій частині описуються системи автоматичної обробки текстів, їх види і програми, застосовувані для обробки текстів. У другій частині розглянута розробка програмного забезпечення для системи визначальною граматичні категорії іменників у німецькій мові. Потім описується контрольний приклад і результати, одержувані користувачем, при використанні даного програмного забезпечення. У висновку, підводиться підсумок виконаної роботи і дається аналіз отриманих результатів. Ключові слова і вирази: АВТОМАТИЧНА ОБРОБКА ТЕКСТУ, МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ, ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет