Готові роботи
Синтаксичний аналіз команд вводу, виводу, додавання, віднімання в циклі WHILE

Синтаксичний аналіз команд вводу, виводу, додавання, віднімання в циклі WHILE (ID:239087)

ПредметПрограмування
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 37
Зміст ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1 Загальні відомості 5 Розділ 2 Розробка основного алгоритму програми 8 Розділ 3 Практична реалізація та тестування програми 11 Висновок 12 Список використаної літератури 13 Додаток А Блок – схема 14 Додаток Б Текст програми 16 Додаток В Вміст файлу while.txt 31 Додаток Д Вміст файлу rez.asm 32 Додаток Е Вміст допоміжних файлів 34 Е.1 Вміст файлу dodatok1.txt 34 Е.2 Вміст файлу dodatok2.txt 34
Ціна(грн.) 190
Зразок роботи:
На малюнку 1.1 зображено схему побудови, потрібного для курсової, циклу. Для кращого його розуміння розглянемо кожен блок починаючи зверхнього і просуваючись за стрілками донизу. Від першого блоку, в ньому Y присвоюється значення 0, переходимо до наступного, що в свою чергу виконує порівняння Y з X. В нашому випадку:¬ Y- змінна; X- довільне (Х!=0). Оскільки початкове значення Y рівне нулю, то ми переходимо до виконання тіла циклу, а потім до блоку з кроком 1.Після виконання цих дій ми повертаємося до блоку порівняння значення Y з X. Якщо умова виконується здійснюється повторення попередньо згаданих дій. Таким чином, декілька блоків блоксхеми, які ми змушені проходити знову і знову, утворюють...

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет