Готові роботи

Система розрахунку WiMAx (ID:55255)

РозділПрограмування
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 65
Зміст ЗМІСТ 1 ВСТУП 3 1. МеРЕЖІ WIMAX 6 1.1Теоретичний огляд розрахунку покриття WiMax 6 1.2 Величина радіусу комірки в залежності від виду модуляції 9 1.3 Залежність величина радіусу комірки від чутливості приймача. 13 1.4 Залежність величина радіусу комірки від системного підсилення 15 1.5 Вплив інтерференції на радіус комірки системи WiMax 19 1.6 Оцінка впливу зон Френеля на якість сигналу в межах траси WiMax 24 2.Проектування покриття комірки на основі імітаційної моделі 27 3.ОГЛЯД АНАЛОГІВ 30 3.1 Аналоги готових програмних продуктів 30 3.2 GiraPlan 31 3.3 RVA 32 3.4 ICS Telecom 33 3.5 Переваги розробки системи розрахунку комплексу параметрів wimax 34 4.МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ 35 4.1 Чутливість приймача 35 4.2 Бюджет лінії 37 4.3 Модель поширення радіохвиль 38 5. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 41 5.1 Опис процесу 41 5.2 Розробка бази данних 42 5.2.1 Системи керування базами даних InterBase та Firebird 42 5.2.2 Компоненти Delphi для роботи з СУБД FireBird 46 5.3 Структура автоматизованої системи 48 5.4 Розробка екранних форм 50 6 ОХОРОНА ПРАЦІ 53 6.1 Вимоги до освітлення 53 6.2 Забезпечення протипожежної безпеки 54 6.3 Забезпечення електробезпеки 55 6.4 Шум 56 6.5 Мікроклімат приміщення 56 7. ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА ПОТРІБНО РОЗРАХУВАТИ ПОТУЖНІСТЬ КОНДИЦІОНЕРА ДЛЯ ДАНОГО ПРИМІЩЕННЯ. 59 7.1 Розрахунки потужності кондиціонера 59 ВИСНОВКИ 62 ДОДАТКИ: А¬−482ЧДТУ 28082-01 Розробка системи розрахунку комплексу параметрів мереж WIMAX. Специфікація. Б−ЧДТУ 12 8082.009 Розробка системи розрахунку комплексу параметрів мереж WIMAX В −ЧДТУ 12 8082.Схема розміщення кондиціонера у приміщені. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63 Інтернет джерела 63 ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ 65
Ціна(грн.) 300

Замовлення

Замовлення