Готові роботи

“ Некоректні тактичні прийоми ділових партнерів і тактики реагування на них” (ID:265450)

РозділПсихологія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 32
Зміст ВСТУП …………………………………………………………………..……...…3 РОЗДІЛ 1. КОМУНІКАЦІЇ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ…………………………...5 1.1. Психологічна характеристика людей-маніпуляторів ………...…………....6 РОЗДІЛ 2. НЕКОРЕКТНІ ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ………………………………………………………………….........8 2.1. Прийом «пакетування»…………………………………..…………………..9 2.2. Конструктивні прийоми ведення переговорів……………………………10 РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ НЕДОБРОСОВІСНИМ (МАНІПУЛЯТИВНИМ) ПРИЙОМАМ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ……………………………………..11 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…..23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………...…………..25 ДОДАТКИ…………………………………………………………………..........26
Ціна(грн.) 70
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”
Зразок роботи:
ВСТУП Протягом своєї діяльності кожна людина вступає у переговори з іншими суб’єктами різної діяльності, узгоджуючи умови співпраці. Переговори призначені для того, щоб за допомогою взаємного обміну думками у формі пропозицій про вирішення поставлених проблем укласти угоду і одержати результати, що відповідають інтересам ділових партнерів. Переговори також є пошуком способів, шляхів вплинути на рішення, прийняте партнером, в умовах, коли частина ваших інтересів збігаються, а частина — розходяться. Для впливу на думку партнера існує безліч методів, стилів та прийомів ведення ділових переговорів. Щоб виробити вірну лінію поводження в переговорному процесі, дуже корисно знати сутність ділових переговорів, психологічну характеристику людей-маніпуляторів, некоректні тактичні прийоми ділових партнерів та протидію недобросовісним (маніпулятивним) прийомам ведення переговорів, і багато чого іншого, що і обумовлено актуальністю обраної теми. Уміння професійно провести переговори підвищує культуру спілкування і забезпечує ріст як усього підприємства або фірми в цілому, так і кожного його співробітника окремо. Мета даної роботи - проаналізувати учбовий матеріал, визначити сутність некоректних тактичних прийомів ділових партнерів та протидію недобросовісним (маніпулятивним) прийомам ведення переговорів. Об’єктом курсової роботи є відносини ділових партнерів під час ведення переговорів. Предметом виступають уміння правильно вест ділові переговори та влучно застосовувати прийоми їх ведення. Завдання даної роботи: - проаналізувати літературні джерела щодо теми та пи¬тань, які розглядаються в курсовій роботі. - розкрити психологічну характеристику людей-маніпуляторів; - визначити основні некоректні тактичні прийоми ділових партнерів; - дати змістовну характеристику методам, стилям і прийомам протидії недобросовісним (маніпулятивним) прийомам ведення переговорів. Гіпотеза дослідження: сформованість умінь самоконтролю у майбутніх соціальних працівників підвищиться у разі створення відповідних психологічних та педагогічних умов їх підготовки. Методи дослідження. Розв’язання завдань здійснювалося за допомогою теоретичного аналізу й узагальнення літератури за темою курсової роботи. Наукова новизна курсової роботи полягає у тому, що була здійснена спроба дослідити проблемні питання у сфері поводження в переговорному процесі. Теоретичне і практичне значення дослідження. Теоретичні засади курсової роботи розкривають поняття та сутність некоректних тактичних прийомів ділових партнерів та протидію недобросовісним (маніпулятивним) прийомам ведення переговорів, що дозволяє оцінити ступінь реалізації переговорних процесів.

Замовлення

Замовлення