Готові роботи
Розміщення продуктивних сил

Розміщення продуктивних сил (ID:28301)

ПредметРПС
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 5
Зміст 1. Що демонструють собою концентричні “кільця Тюнера”: а) закономірності розміщення промислового виробництва; б) закономірності розміщення сільського господарства; в) закономірності розміщення ринків збуту; г) закономірності розміщення населених пунктів 12. Тип функціонально-територіальної структури економічного району, що передбачає достатньо рівномірне розміщення продуктивних сил та має поліцентричний характер – це: а) прямокутно-регулярний тип; б) радіально-кільцевий тип; в) лінійно-вузловий тип; г) приморський тип; д) багатоядерний тип 13. Придніпровський економічний район має такий тип територіальної структури, як: а) прямокутно-регулярний тип; б) багатоядерний тип; в) змішаний тип; г) радіально-кільцевий тип; д) лінійно-вузловий тип; е) приморський тип 17. Виділить надвеликі міста України: а) Київ; б) Харків; в) Запоріжжя; г) Львів; д) Донецьк; е) Кривий ріг; ж) Одеса; з) Миколаїв 19. Виберіть правильну формулу індексу ефективності спеціалізації регіону: а) ; б) ; в) ; г) де Вр – витрати виробництва в регіоні; Вк - аналогічний показник по країні в цілому; Ор - обсяг валової (товарної) продукції в регіоні; Ок - аналогічний показник по країни в цілому Гр - показники галузі регіону; Пр - загальний показник промисловості регіону; Пк - аналогічний показник для промисловості країни в цілому 21. Кліматична область України, в якій переважає антициклональний тип погоди: а) Північна; б) Середземноморська; в) Південна; г) Гірська 31. До основних територіальних наукових центрів належать: а) Севастополь; б) Одеса; в) Львів; г) Полтава; д) Дніпропетровськ; е) Чернігів; ж) Харків 36. Визначте центри виробництва електровимірювальних приладів: а) Київ; б) Львів; в) Луганськ; г) Одеса; д) Донецьк Розрахункове завдання. Розрахувати коефіцієнти локалізації, душового виробництва і спеціалізації для харчової промисловості та кольорової металургії в усіх регіонах, при таких вихідних даних: Таблиця 1 – Вихідні дані по регіонах А, В, С Регіон Галузь А В С Разом по галузях Обсяг валової товарної продукції, млн. у.о Питома вага в межах району, % Чисельність персоналу, тис. чол. Обсяг валової товарної продукції, млн. у.о. Питома вага в межах району, % Чисельність персоналу, тис. чол. Обсяг валової товарної продукції, млн. у.о. Питома вага в межах району, % Чисельність персоналу, тис. чол. Обсяг валової товарної продукції, млн. у.о. Питома вага в межах країни, % Чисельність персоналу, тис. чол 1. Легка промисловість 86 3,6 96 4,6 326 13,6 508 21, 2. Харчова промисловість 76 5,44 3,6 56 3,19 2,6 166 10,7 7,6 298 6,34 13, 3. Сільське господарство 86 24,6 86 21,6 46 26,6 218 72, 4. Чорна металургія 156 4,6 156 4, 5. Кольорова металургія 0 186 10,6 15,6 0 186 3,95 15, 6. Машинобудування і металообробка 56 2,6 256 12,6 106 6,6 418 21, 7. Будівництво 86 3,6 186 8,6 146 7,6 418 19, 8. Вугільна промисловість 156 4,6 156 4, 9. Транспорт і зв’язок 96 4,6 196 10,6 146 9,6 438 24, 10. Внутрішня торгівля 756 16 536 11,6 616 11,6 1908 39, Разом 1398 100 63,2 1754 92,4 1552 83,2 4704 238, Чисельність населення, тис. осіб 110,3 120,5 98,7 329,
Ціна(грн.) 10

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет