Готові роботи
Економічна статистика

Економічна статистика (ID:126067)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 21
Зміст 1.Методи оцінки структури ринку: споживачів та виробників. Показники їх поведніки, індекс ділової активності підприємств. Еластичність попиту від доходу і цін. Криві Енгеля 2. Індекс – дефлятор ВВП та інші узагальнюючі показники динаміки цін на мікрорівні Задачі Задача 1. Капіталоємність продукції виросла на 2%, а валовий випуск продукції – на 10%. Визначити зміну обсягу інвестицій за рахунок капіталоємності продукції, якщо обсяг інвестицій в базисному періоді 610 млн.грн. Задача 2. Роздрібний товарооборот регіону зменшився на 5%, величина середнього товарного запасу збільшилась на 8%. Як змінилась швидкість обороту товарів? Список використаних джерел
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення