Готові роботи
Економічна статистика

Економічна статистика (ID:126140)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 31
Зміст Вступ 1. Статистичний аналіз обсягу, складу, структури та використання головної складової оборотних засобів – матеріальних ресурсів. 2. Мета та завдання статистики цін та тарифів на макрорівні. Види цін та організація статистичного спостереження за їх рівнем і структурою Задачі Задача 1 Капіталоємкість продукції в середньому по галузі виросла на 4%. Вплив структурних зрушень в обсязі створеного валового прибутку на динаміку середньої капіталоємкості продукції в галузі становить +8%. Як змінилась середня капіталоємність продукції? Задача 2. Вартість реалізованої продукції зросла на 14%, а середні залишки оборотного капіталу – на 5%. Як змінилась вартість реалізованої продукції за рахунок зміни швидкості обертання оборотного капіталу? Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення