Готові роботи
Економічна статистика

Економічна статистика (ID:126441)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 23
Зміст 1. Валовий внутрішній продукт 2. Зовнішньоекономічна діяльність в системі національних рахунків, види зовнішньоекономічної діяльності, об’єкт зовнішньої торгівлі Задачі Задача 1. Виробництво продукції у звітному періоді порівняно з базисним збільшилося на 10 тис.од. і становило 60 тис.од., витрати матеріалів на виробництво продукції зросли на 4%. Як змінилася питома витрата матеріалів при умові, що ціни на них не змінилися? Задача 2 Обсяг ВВП збільшився на 55,9% і дорівнював у звітному періоді 127126 млн.грн. Грошова база змінилася з 4882 до 11988 млн.грн., а грошова маса (М3) – відповідно з 9365 до 22069 млн.грн. Розрахувати індекс швидкості обороту грошей. Список використаних джерел
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення