Готові роботи
Державна академія статистики, Варіант №1, Соціально-економічна статистика, №1690

Державна академія статистики, Варіант №1, Соціально-економічна статистика, №1690 (ID:14309)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 13
Зміст Задача № 1 Маємо дані про доходи і витрати населення (млн. грн.). Таблиця 1 Вихідні дані Показники 2001 2002 Доходи, всього, в тому числі: 157996 186365 – заробітна плата 67389 76325 – прибуток та змішаний доход 29518 31267 – доходи від власності, одержані соціальні доходи, інші 4275 5267 – одержані поточні трансферти 56814 73506 Витрати та заощадження, всього, в тому числі: 157996 186365 – придбання товарів та послуг 139984 151013 – доходи від власності, сплачені поточні податки та доходи 190 334 – майно та інші сплачені поточні трансферти 11034 13552 Нагромадження не фінансових активів 3408 2830 Приріст фінансових активів 3380 18636 Охарактеризувати структуру доходів, витрат та заощаджень, а також структурні зрушення. Задача № 2 Обсяг продукції підприємства в поточних цінах у базовому періоді становив 10 000 тис. грн., а у звітному – 11 550 тис. грн. Визначити, на скільки процентів збільшився обсяг продукції у звітному періоді відносно базового, якщо відомо, що оптові ціни на продукцію підприємства за цей період підвищились на 4%. Задача № 3 Балансова вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року становить 16 млн. грн. Протягом року було введено в дію нових фондів на 5 млн. грн., коефіцієнт оновлення дорівнює 25%, фондовіддача – 1,2 грн. Обчислити коефіцієнт вибуття основних фондів та обсяг виробленої за рік продукції, якщо надходили лише нові основні фонди. Задача № 4 Визначити індекс продуктивності праці, якщо відомо, що обсяг випуску продукції в поточних цінах (цінах кожного року) збільшився на 10% при підвищенні оптових цін на продукцію на 20% і зменшенні чисельності працюючих на 5%. Задача № 5 У вересні (22 робочих дні) на підприємстві було 100 чол. фактично працюючих, простої становили 40 людино-днів, а неявки – 950 людино-днів. Визначити рівень використання середньоспискової чисельності. Задача № 6 Визначити індекс динаміки собівартості продукції підприємства на основі наведених даних. Таблиця 3 Вихідні дані Види продукції Випуск у звітному періоді, шт.. Собівартість одиниці, грн. Базовий період Звітний період Молотарки 1000 100 102 Сіялки 2000 80 75 Плуги 100 40 50 Задача № 7 Дані про попит на товари і чисельність населення наведено у таблиці. Таблиця 4 Вихідні дані Групи населення Базовий період Звітний період Загальний обсяг, млн. гр. од. Середньорічна чисельність населення, тис. осіб Загальний обсяг, млн. гр. од. Середньорічна чисельність населення, тис. осіб А 2,61 1,63 5,83 3,64 В 7,02 3,3 13,23 6,23 Обчислити: а) індекс рівня середньодушового попиту змінного складу та структурних зрушень; б) абсолютний розмір приросту загального попиту за рахунок зміни рівня попиту на душу населення і чисельності населення. Зробити висновки. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення