Готові роботи
Державна академія статистики, Варіант №12, Соціально-економічна статистика, №1691

Державна академія статистики, Варіант №12, Соціально-економічна статистика, №1691 (ID:14310)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 13
Зміст Задача № 1 Відомі такі дані по країні, що складається із 10 регіонів: Таблиця 1 Вихідні дані Регіон Рівень безробіття, % Частка регіону у ЕАН, % Регіон Рівень безробіття, % Частка регіону у ЕАН, % 1 5,1 7,4 6 6,9 10,6 2 4,9 13,7 7 12,9 4,5 3 14,3 5,4 8 7,8 12,3 4 9,1 8,5 9 9,4 7,0 5 5,4 16,2 10 4,3 14,4 Проаналізуйте регіональну варіацію рівня безробіття у країні за допомогою середнього квадратичного відхилення і коефіцієнта варіації рівнів безробіття. Задача № 2 Обсяг продукції підприємства в поточних цінах у базовому періоді становив 10 000 тис. грн., а у звітному – 11 550 тис. грн. Визначити, на скільки процентів збільшився обсяг продукції у звітному періоді відносно базового, якщо відомо, що оптові ціни на продукцію підприємства за цей період підвищились на 4%. Задача № 3 На промисловому підприємстві на початок звітного періоду потужність механічного приводу склала 145 кВт, електромоторів – 1667 кВт, електроапаратів – 122 кВт. За звітний період на підприємстві спожито 36250 кВт-год. механічної енергії і 581425 кВт-год. електричної енергії, в тому числі 534911 кВт-год. електроенергії, отриманої від електроцентралі. Відпрацьовано усіма робітниками 41178 людино-годин. Визначити: 1) потенційний (по потужності) і фактичний (по енергії) коефіцієнти електрифікації виробничого процесу; 2) фактичний коефіцієнти централізації і децентралізації енергопостачання. 3) фактичні коефіцієнти енергоозброєності, електроозброєності і механоозброєності праці. Пояснити зміст розрахованих коефіцієнтів. Задача № 4 Маємо такі дані про випуск однорідної продукції виробничим підприємством за місяць: Таблиця 2 Вихідні дані Сорт продукції Випуск продукції, кг Оптово-відпускна ціна 1 кг, грн. по бізнес-плану фактично 1 4500 4750 6,4 2 3300 3200 5,2 3 500 600 4,5 Визначити індекс сортності виготовленої продукції і суму втрат або виграшу від зміни сортності продукції. Поясніть отримані результати. Задача № 5 Є такі дані по виробничому підприємству за два періоди (тис. грн.): Таблиця 3 Вихідні дані Показники Базисний період В базисному періоді в перерахунку на продукцію, реалізовану у звітному періоді Звітний період Собівартість реалізованої продукції 20538 20783 20517 Виручка від реалізації продукції 24186 24462 24218 Валовий прибуток 3648 3679 3701 Визначити: 1. Валовий прибуток (збиток): а) у базисному періоді; б) у базисному періоді у перерахунку на продукцію, реалізовану у звітному періоді; в) у звітному періоді. 2. Зміну суми валового прибутку (тис. грн. і %) у звітному періоді порівняно з базисним періодом загальну і в тому числі через зміну: а) оптово-роздрібних цін на продукцію; б) собівартості одиниці продукції; в) фізичного обсягу реалізації продукції; г) структури (асортименту) реалізованої продукції. Поясніть отримані результати. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення