Готові роботи
Звіт з лабораторної роботи "Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків" (Варіант 3)

Звіт з лабораторної роботи "Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків" (Варіант 3) (ID:265462)

ПредметСтатистика
Тип роботи розрахункова робота
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 8
Зміст Мета – закріплення теоретичного матеріалу, набуття навичок розрахунку та застосування статистичних методів аналізу тенденцій розвитку та коливань в середовищі Excel. Завдання: 1) визначити основні показники кореляційно - регресійного аналізу та побудувати однофакторну модель; 2) отримані показники проаналізувати; 3) за результатами роботи скласти звіт. Висновок: За розрахунками маємо коефіцієнт детермінації – 0,03 та кореляції – 0,16. При цьому F-критерій розрахований значно менший табличного, що свідчить про незначний зв'язок між чистим фінансовим результатом та собівартістю реалізації продукції. Модель має вигляд: Y = 2996,16 – 0,04. Це означає , що при збільшенні собівартості реалізації продукції на тисячу гривень чистий фінансовий результат зменшується на 40 грн.
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет