Готові роботи

Статистика (ID:27932)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 9
Зміст Задача Маємо такі дані по області за два періоди: Показники Базисний період Звітний період Обсяг номінальних (грошових) доходів населення, млн.грн. 3790,4 1901, Частка податків і обовязкових платежів, сплачених населенням в номінальних доходах,% 17,5 Середня чисельність населення, тис.осіб 2060 Ціни на споживчі товари і платні послуги зросли в звітному періоді порівняно з базовим на 8,1% Визначити: 1. Обсяг доходів населення, якими воно може розпорядитись за кожний період = обсяг реальних доходів населення – податки і обовязкові платежі 2. Індекси обсягу реальних доходів і середньодушових доходів населення 3. Абсолютну зміну обсягу доходів загальну та в тому числі а) середньої чисельності населення б) середньодушового реального доходу Задача Маємо такі дані по двох промислових підприємствах, що використовують різні показники обсягу промислової продукції: Показники Підприємство 1 Підприємство Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період Товарна продукція у співставних оптових цінах, тис.грн. 6330,2 6809,1 - - Валова додана вартість у співставних оптових цінах, тис.грн. - - 5129,6 5370, Середньоспискова чисельність працівників, осіб 512 522 440 Визначити по двох підприємствах загальний індекс середньої продуктивності праці за методом С.Г. Струміліна. Пояснити його економічний зміст Задача Є такі дані про використання нової техніки на підприємстві: Показники До впровадження нової техніки Після впровадження нової техніки Середня річна вартість основних виробничих і матеріальних оборотних фондів, млн.грн. 17,5 18, Річний випуск продукції, млн.кв.м. 7,2 7, Собівартість 1 кв.м. продукції, грн. 2,1 Середньоспискова чисельність працівників, осіб 950 Допустимий коефіцієнт ефективності впровадження нової техніки становить 0, Визначити такі показники ефективності впровадження нової техніки: 1) суму економії витрат внаслідок зменшення собівартості продукції 2) число працівників, умовно вивільнених внаслідок впровадження нової техніки 3) фактичний строк окупності інвестицій в нову техніку 4) фактичний коефіцієнт порівнюваної ефективності впровадження нової техніки 5) річний економічний ефект від впровадження нової техніки Задача Відомі такі дані по двох картопляних господарствах району за два роки: Господарство Валовий збір картопілі, ц Посівна площа, га 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р «Схід» 89250 117600 525 «Петровське» 101500 109200 725 Усього 190750 226800 1250 Визначити: 1) урожайність картоплі за 2006 р. та 2007 р. по кожному господарству і двох господарствах в середньому 2) індекси середньої по двох господарствах урожайності картоплі а) змінного складу б) постійного складу в) впливу структурних зрушень Задача Валова додана вартість галузі економіки склала в базисному періоді 1124,6 млн. грн. У звітному періоді порівняно з базисним періодом обсяг використаних ресурсів галузі (основного і оборотного капіталу, ресурсів праці) зріс на 8,1%, а рівень ефективності їх використання зменшився на 2,7%. Визначити абсолютний приріст валової доданої вартості у звязку зі зміною: 1) обсягу використаних ресурсів 2) рівня ресурсовіддачі. Як змінилась валова додана вартість під впливом усіх факторів? Список використаної літератури
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення