Готові роботи

Статистика (ID:27956)

ПредметСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 12
Зміст Задача Чисельність зайнятих в області зменшилась на 4,2% і склала 1944,7 тис. осіб, при цьому чисельність економічно активного населення зменшилась на 6,5% Визначити: 1) зміну рівня (коефіцієнта) зайнятості в відсотках 2) Зміну чисельності зайнятих (в тис.осіб) – всього і в т.ч. за рахунок зміни а) чисельності економічно активного населення б) рівня (коефіцієнта) зайнятості Задача Маємо такі дані по будівельно – монтажній організації за другий квартал: Обсяг будівельної продукції (випуск будівництва), тис.грн. 3282, Відпрацьовано робітниками, людино – днів Цілодобові простої за категоріями робітників, людино – дні Неявки робітників за всіма причинами, людино – дні Відпрацьовано робітниками, людино – годин Середньоспискова чисельність будівельно – виробничого персоналу, осіб Визначити показники виробітку продукції: 1. Середньогодинного одного робітника 2. Середньоденного одного робітника 3. Середньоквартального одного робітника 4. середньоквартального одного працівника Підтвердіть розрахунками взаємозвязок між розрахованими показниками середнього виробітку Задача Є такі дані по підприємствах, що входять до складу акціонерного товариства закритого типу (АТЗТ), тис.грн Підприємство Базисний період Звітний період Вартість виготовленої продукції Середня вартість основних фондів Вартість виготовленої продукції Середня вартість основних фондів 1 22035 6780 22160 2 11480 4100 11648 АТЗТ 33515 10880 33808 Визначити в цілому по АТЗТ 1) загальні індекси а) вартості продукції б) вартості основних фондів в) фондовіддачі 2) індекси середньої фондовіддачі а) змінного складу б) постійного складу в) структурних зрушень Задача За звітний період на промисловому підприємстві виготовлено готових виробів на 9460 тис.грн. Залишки напівфабрикатів власного виготовлення склали на початок звітного року 178 тис.грн., на кінець – 133 тис.грн. У звітному періоді виготовлено напівфабрикатів на 4070 тис.грн., з яких відпущено на сторону 266 тис.грн. Виготовлено продукції допоміжним цехом на 396 тис.грн., з цього обсягу витрачено на власні виробничо – промислові потреби на 289 тис.грн. і спрямовано на поповнення внутрішньовиробничого запасу на 41 тис.грн. Вартість виконаного капітального ремонту власного обладнання склала 197 тис.грн. На протязі звітного періоду залишки незавершеного виробництва зменшились на 84 тис.грн., залишки готової продукції на складі підприємства зросли на 15 тис.грн., залишки відвантаженої, але не оплаченої продукції зменшились на 90 тис.грн Визначити такі вартісні показники обсягу промислової продукції підприємства за звітний рік 1. Валовий виробничий оборот (валовий випуск продукції і послуг) 2. валову продукцію 3. товарну продукцію 4. відвантажену продукцію 5. реалізовану продукцію 10056 – 84 + 15 – 90 = 9897 тис.грн Розрахуйте коефіцієнти: 1. Внутрівиробничого комбінування 2. товарності продукції 3. відвантаження продукції 4. реалізації продукції Поясніть економічний зміст розрахованих коефіцієнтів та поясність їх взаємозв’язок Задача Є такі дані по торговому підприємству за два періоди: Показники Базисний період Звітний період Обсяг роздрібного товарообігу у діючих роздрібних цінах 5325 Сума витрат обігу у діючих цінах, тарифах і ставках 340,8 489, Крім того, відомо, що у звітному періоді порівняно із базисним періодом роздрібні ціни зросли у середньому на 12,4%, а ціни, тарифи і ставки зросли у середньому на 17,8% Визначити статистичні показники витрат виробництва - відносний рівень витрат обігу, розмір зменшення чи зростання рівня витрат обігу, темп зменшення або зростання рівня витрат обігу і суму економії чи перевитрат у звязку зі зміною рівня витрат обігу 1) у діючих цінах, тарифах і ставках 2) у співставних (постійних) цінах, тарифах і ставках Зробіть короткий економічний висновок за результатами розрахунків Список використаної літератури
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет