Готові роботи

Статистика (ID:27957)

ПредметСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 9
Зміст Завдання Відомі такі дані по двох регіонах, що входять до одного економічного району: Регіон Середня чисельність населення, тис.осіб Обсяг споживання молока і молочних продуктів, тон Базисний період (p0) Звітний період (p1) Базисний період (q0) Звітний період (q1) 1 1890,3 1877,8 38562,9 39433, 2 2905,4 2903,9 65080,7 66499, Разом 4795,7 4781,7 103643,6 105932, Визначити: 1. Середньодушове споживання молока і молочних продуктів за окремими регіонами і в середньому за двома регіонами за кожний період 2. Індекси середнього за двома регіонами обсягу душового споживання молока і молочних продуктів змінного, постійного складу і структурних зрушень 3. Зміну загального по двох регіонах обсягу споживаня молока і молочних продуктів (в тонах і %) – загальне і в тому числі у звязку зі зміною а) загальної по двох регіонах чисельності населення б) рівня середньодушового споживання молока і молочних продуктів в окремих регіонах в) структури загальної по двох регіонах чисельності населення Завдання Середня годинна заробітна плата працівника збільшилась на 12,3%, середня тривалість робочого дня не змінилась, середня тривалість робочого періоду (року) в днях зменшилась на 1,5%, коефіцієнти доплат до годинного і денного фонду заробітної плати збільшились відповідно на 0,8% і 2,9% Розрахувати (у %) зміну: 1) середньоденної заробітної плати робітника 2) середньорічної заробітної плати робітника Завдання Є такі дані з економіки країни: Показники Млрд.грн Валовий випуск товарів і послуг Матеріальні витрати, усього В тому числі амортизаційні відрахування Недоамортизована вартість основного капіталу, що вибув до закінчення нормативного строку служби 40, Інші елементи, що входять до складу проміжного споживання Податки на виробництво та на імпорт 64, Субсидії на виробництво і на імпорт 21, Інші чисті податки на виробництво 16, Оплата праці найманих працівників 230, Визначити: 1) валовий внутрішній продукт 2) валовий прибуток економіки 3) чистий прибуток економіки Завдання Маємо такі дані по сільському господарству області за звітний період (млн.грн.) 1. Валова продукція сільського господарства, всього – 3650, В тому числі: а) вартість малотоварних продуктів (соломи, силосу, гною) – 180, б) витрати на вирощування багаторічних насаджень – 109, в) приріст незавершеного виробництва в рослинництві - 9, 2. Продано продукції, виготовленої у звітному році: а) за державними та регіональними контрактами і прямими контрактами з переробними підприємствами – 1877, б) ринку населенню – 179, в тому числі вартість малотоварних продуктів – 3, в) сільськогосподарським підприємствам та домогосподарствам населення – 42, г) працівникам, зайнятим у сільському господарстві, в рахунок оплати праці – 13, д) по іншим каналам – 511, Визначити: 1) товарну продукцію сільського господарства області (включаючи внутрігалузевий оборот і без внутрігалузевого обороту) 2) коефіцієнт товарності продукції сільського господарства області Кт = (2624,6 – 3,1-180,4)/(3650,2-3,1-180,4-109,3-9,6) = 0, Зробити висновки Завдання За звітний період на підприємстві виготовлено промислової продукції 46150 тон при плані 48300 тон. Фактично середня спискова чисельність промислово – виробничого персоналу склала 265 осіб (з них 196 осіб - робітники) при плані 268 осіб (209 осіб - робітники) Визначити показники економії чи перевитрати чисельності працівників в абсолютному та відносному вираженні Список використаної літератури
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет