Готові роботи

Статистика (ID:27997)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 9
Зміст Завдання Обсяг споживання цукру в регіоні склав в базисному році 8980 тон, у звітному році порівняно з базисним він зріс на 2,5% при скороченні середньої чисельності населення на 1,8% Визначте зміну обсягу споживання цукру в регіоні (в тонах) і встановіть, якою мірою воно пояснюється зміною чисельності населення, а якою – зміною середньодушового споживання цукру Завдання Маємо такі дані по двох промислових підприємствах, що випускають різнорідну продукцію: Вид продукції Загальні витрати робочого часу на виробництво продукції Трудомісткість одиниці продукції, люд. – години Березень То Квітень Т1 Березень То Квітень Т А 4092 4420 6,6 6, Б 10416 10000 8,4 8, В 3160 3570 4,0 4, Визначити: 1. Загальний індекс продуктивності праці 2. Економію чи додаткові витрати робочого часу у звязку із зростанням або зниженням продуктивності праці при виробництві кожного виду продукції і у цілому за усіма видами продукції Завдання Маємо такі дані про результати економічної діяльності країни у системі національних рахунків за рік (у поточних цінах, трлн.грн.) 1. Валовий випуск продуктів та послуг в основних цінах – 4208, 2. Проміжне споживання – 1968, 3. Податки на продукти і імпорт – 294, 4. Субсидії на продукти і імпорт - -89, 5. Оплата праці найманих працівників – 1061, 6. Податки на виробництво і імпорт – 368, 7. Субсидії на виробництво і імпорт – 89, 8. Доходи від власності отримані – 27, 9. Доходи від власності виплачені – 48, 10. Поточні трансферти отримані – 5, 11. Поточні трансферти виплачені – 4, 12. Витрати на кінцеве споживання – 1653, 13. Валове нагромадження – 574, 14. Імпорт товарів і послуг – 543, 15. Експорт товарів і послуг – 642, 16. Валове нагромадження основного капіталу – 494, 17. Зміна запасів матеріальних оборотних коштів – 80, 18. Капітальні трансферти отримані – 21, 19. Капітальні трансферти виплачені – 23, Побудувати за відповідними схемами такі зведені національні рахунки: 1. рахунок виробництва 2. рахунок утворення доходів 3. рахунок розподілу первинних доходів 4. рахунок вторинного розподілу доходів 5. рахунок використання доходу 6. рахунок операцій з капіталом 7. рахунок продуктів і послуг Оцініть якість виконаних розрахунків, визначивши сумарну помилку при побудові усіх рахунків Завдання Відомі такі дані по господарствах всіх категорій області за два роки: Валовий настриг вовни, тони Середнє поголівя овець та кіз, тис.голів 2006 р. 2007 р. 2006 р. 2007 р 101,9 82,6 48,5 47, Визначити загальну зміну валового настригу вовни (у кг і %), в тому числі за рахунок зміни: 1) поголівя овець та кіз 2) вовняної продуктивності тварин Зробіть висновки Завдання Повна вартість основних фондів на початок року становила 120 млн.грн. Протягом року введено нових засобів на суму 40 млн.грн. Вибуло за рік основних засобів з врахуванням зносу на суму 5 млн.грн. (їх повна вартість становила 24 млн.грн.). Знос основних засобів на початок року – 18% Визначте повну і залишкову вартість основних фондів на кінець року, коефіцієнти руху і стану основних засобів Список використаної літератури
Ціна(грн.) 25

Замовлення

Замовлення