Готові роботи

id-4493-536 Cтатистика (ID:292279)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 9
Зміст Задача 1 В результаті вибіркового обстеження філій одного з комерційних банків отримано такі дані про чисельність співробітників: Номер філії Кількість співробітників Номер філії Кількість співробітників Номер філії Кількість співробітників Номер філії Кількість співробітників 1 38 7 48 13 51 19 55 2 43 8 37 14 46 20 61 3 40 9 60 15 76 21 34 4 20 10 38 16 41 22 72 5 57 11 55 17 28 23 47 6 65 12 27 18 70 24 67 25 35 1. Згрупуйте філії банку за кількістю співробітників, виділивши чотири групи з рівними інтервалами. Результати подайте в табличній формі. Проаналізуйте структуру філій щодо кількості співробітників, визначивши частки кожної з виділених груп. 2. За даними ряду розподілу філій, побудованому в п.1, визначте середню, моду, медіану , квадратичне відхилення та квадратичний коефіцієнт варіації. Зробіть висновки. Задача 2 Споживання свіжої води по двох регіонах характеризується даними: Регіони Всього спожитої води, млн. м3 Спожито води в розрахунку на 1 жителя, м3 А 490 196 Б 286 220 Визначте середній рівень споживання свіжої води по двох регіонах в цілому. Обгрунтуйте вибір виду середньої. Задача 3 Динаміка підключення абонентів до мережі “Internet” характеризується даними: Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Число абонентів, тис. 76 94 151 162 190 259 285 1. Обчисліть аналітичні показники цього ряду динаміки за ланцюговою та базисною системами. Результати подайте у табличній формі. 2. Визначте середньорічні значення абсолютного приросту та темпу приросту. Зробіть висновки. Задача 4 За даними задачі 3. опишіть тенденцію зростання кількості абонентів лінійним трендом, поясність зміст параметрів трендового рівняння. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться, визначте очікувану кількість потенційних абонентів у 2015 р. Задача 5 Динаміка товарообороту та цін магазину оптової торгівлі наведена в таблиці: Продукція Товарооборот у фактичних цінах, тис. грн. Збільшення фізичного обсягу реалізації в 2007 р. порівняно з 2006р., % 2006 2007 Канцелярія 334 380 25,2 Супутні товари 266 320 30,0 Разом 600 700 х 1. Визначте зведений індекс фізичного обсягу товарообороту та абсолютний приріст товарообороту за рахунок зміни фізичного обсягу. 2. Скориставшись системою співзалежних індексів, обчисліть зведений індекс цін. Зробіть висновки. Для термінового зв'язку та замовлень індивідуальних робіт! Контактні дані автора: Почта: yutrachyk@ukr.net Тел. (096) 79 14 103 Юлія Василівна
Ціна(грн.) 125
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення