Готові роботи
задачі статистика варіант 1

задачі статистика варіант 1 (ID:46508)

РозділСтатистика
Тип роботи інше
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 5
Зміст ВАРІАНТ 1 Задача 1. У таблиці наведено дані вибіркового обстеження (вибірка 10%-на, випадкова) господарств: Порядковий номер господарства Площа посіву цукрових буряків, га Порядковий номер господарства Площа посіву цукрових буряків, га 1 60 13 250 2 158 14 148 3 146 15 290 4 155 16 230 5 230 17 275 6 214 18 84 7 92 19 235 8 146 20 220 9 168 21 160 10 320 22 162 11 95 23 150 12 360 24 174 1. Побудувати інтервальний ряд розподілу обстежених господарств за розміром площі посіву цукрових буряків, утворивши п'ять груп з однаковими інтервалами. Визначити частки кожної з груп, результати подати в табличній формі та зробити висновки. 2. За даними ряду розподілу обчислити середнє, модальне та медіанне значення площі посіву цукрових буряків. 3. Охарактеризувати міру та ступінь варіації розміру площі посіву, обчислити для цього середнє квадратичне відхилення й коефіцієнт варіації. Зробити висновки. 4. Визначити граничні помилки вибірки для середнього розміру площі посіву цукрових буряків на одне господарство та для частки господарств, які мають розмір посівної площі цієї культури 240 і більше гектарів. Висновок зробити з рівнем імовірності 0,954, вказавши довірчий інтервал характеристик генеральної сукупності. Задача 2. Розподіл земель серед фермерських господарств країни характеризується такими даними: Природно-кліматична зона Площа сільськогосподарських угідь, тис.га Частка ріллі у площі сільськогосподарських угідь, % Степ 400 90 Лісостеп 160 92 Полісся 40 88 Разом 600 Х Визначити середній процент ріллі у площі сільськогосподарських угідь. Задача 3. Маємо наступні дані про динаміку середньомісячної номінальної заробітної плати, грн.: Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Зарплата, грн. 1 351,12 1 806,33 1 905,87 2 239,18 2 633,06 3 025,62 Визначте: а) ланцюгові і базисні характеристики динаміки; б) середній рівень ряду динаміки; в) середні значення наступних показників динаміки: абсолютного приросту, темпу зростання, темпу приросту. Зробіть відповідні висновки. Задача 4. Маємо такі дані про виробництво продукції підприємством: Марка виробу Базовий рік Звітний рік Кількість виробів (тис.шт) Ціна за одиницю (тис.грн.) Кількість виробів (тис.шт.) Ціна за одиницю (тис.грн.) СТ –5 ПК –8 РМ – 1 80 120 40 70 25 100 90 100 38 75 25 120 Визначити зведені індекси фізичного обсягу, цін та приріст вартості продукції внаслідок зміни цін. Зробити висновки. Задача 5. Динаміка споживчих цін на окремі товарні групи характеризується такими даними: Група товарів Товарооборот у фактичних цінах, млн.гр.од. Темп приросту цін, % базовий період поточний період Продовольчі 526 583 +6 Непродовольчі 424 255 +2 Визначте зведений індекс цін на товари в цілому та приріст товарообороту за рахунок зміни цін і зміни фізичного обсягу.
Ціна(грн.) 100

Замовлення

Замовлення