Готові роботи

Статистика (ID:54952)

РозділСтатистика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 4
Зміст Задача 1. Чисельність населення міста на кінець року – 302 тис.осіб. Коефіцієнт природного приросту за рік 7,2‰. Коефіцієнт життєвості – 250%. Середньорічна чисельність населення – 300 тис.осіб. Визначте кількість народжених та померлих протягом року та загальний приріст населення за рік. Задача 2. Результати різних оцінок зайнятості і безробіття населення регіону на початок кожного кварталу наведені в таблиці: Категорії населення Перший квартал, за методикою розрахунку Другий квартал, за методикою розрахунку МОП Держкомстату МОП Держкомстату Економічно ак¬тив¬не, в т.ч. 22571 27292 22730 27292 безробітні 3160 1100 2507 1086 Визначте відносні величини, які б характеризували рівень безробіття за різними методиками оцінки в межах кожного кварталу та їх динаміку. Зробіть висновки. Задача 3. На основі наведених нижче даних про розподіл населення України за рівнем середньодушових загальних доходів охарактеризувати ступінь диференціації доходів населення за допомогою децильного коефіцієнта. Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів у місяць, грн. Населення, у % до підсумку до 300,0 0,9 300,1–480,0 6,1 480,1–660,0 15,0 660,1–840,0 19,5 840,1–1020,0 18,2 1020,1–1200,0 12,7 1200,1–1380,0 9,3 1380,1–1560,0 5,9 1560,1–1740,0 3,7 1740,1–1920,0 2,6 понад 1920,0 6,1 Задача 4. Маємо наступні дані по економіці країни за два роки: Показник базисний рік поточний рік ВВП у фактичних цінах, млн.грн. Індекс-дефлятор ВВП до попереднього року, % 95215 – 104100 113,1 Визначити: 1) ВВП у порівнянних цінах попереднього року; 2) індекс фізичного обсягу ВВП по відношенню до попереднього року. Зробити висновки. Задача 5. Маємо такі дані про підприємства сільського господарства. Підприємства Випуск продукції, млн.грн Рівень капіта¬ловід¬дачі в поточному періоді, грн Індекс динаміки капіталовіддачі базисний період поточний період Господарство “Сонце” 145 160 1,6 0,8 АТ агрофірма “Мрія” 220 245 2,3 1,2 Визначте: 1) середню капіталовіддачу в базисному та поточному періодах; 2) індекс динаміки середньої капіталовіддачі. Зробіть висновки. Задача 6. Маємо дані по виробничому об`єднанню за перше півріччя поточного року (тис.грн): Показники січень лютий березень квітень травень червень липень Залишки оборотних засобів на початок місяця 220 200 220 219 225 216 219 Виручка від реалізації 310 340 350 360 360 365 360 Визначте для I та II кварталів і для першого півріччя в цілому: 1) середні залишки оборотних засобів; 2) показники обертання оборотних засобів
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення