Готові роботи
«Корпоративна стратегія: особливості та проблеми розробки» (на прикладі ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат»)

«Корпоративна стратегія: особливості та проблеми розробки» (на прикладі ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат») (ID:132155)

ПредметСтратегія підприємства
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 45
Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 5 1.1. Сутність і місце корпоративної стратегії в структурі організаційних стратегій 5 1.2. Особливості та проблеми розробки корпоративної стратегії 11 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 14 2.1. Загальна характеристика ТОВ « Глобинський м’ясокомбінат» 14 2.2. Аналіз корпоративних стратегічних орієнтирів підприємства за допомогою SWOT-аналіза 25 2.3. Аналіз зовнішнього і внутрішньогосередовища підприємства 30 РОЗДІЛ 3 ОРІЄНТИРИ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 35 3.1. Етапи розробки корпоративної стратегії на ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» 35 3.2. Розробка корпоративної стратегії для ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 38 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 45
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП Корпоративна (лат. corporatio - зв’язок) стратегія – загальна стратегія, призначена для ефективного збалансування напрямів діяльності підприємства, формування вигідних зон господарювання. Мета - визначення сутності і вивчення принципів корпоративної стратегії підприємства. Об'єкт - визначення сутності та вивчення стратегії, предмет - корпоративна стратегія. У практичній частині виконана розробка корпоративної стратегії для підприємства ТОВ « Глобинський м’ясокомбінат». Актуальність обраної теми « Корпоративна стратегія: особливості та проблеми розробки» полягає в тому, що грамотно розроблені і проаналізовані стратегії є інструментом для розуміння позиції підприємства на ринку і впливу на нього. Необхідна підприємству корпоративна стратегія? Питання далеко не пусте, оскільки компанії вкладають значні кошти в розробку стратегічних напрямків розвитку. У наші дні дослідження проблем вдосконалення корпоративного управління на базі стратегічного підходу приділяється велика увага. Підприємствам необхідні стратегії для знаходження шляху досягнення цілей і виконання місії. Процес розробки стратегії завжди пов'язаний із відповіддю на питання «Як?»: Як досягти цілей? Як усунути конкурентів? Як досягти переваг у конкурентній боротьбі? Як посилити довгострокові позиції фірми? Як зробити управлінське стратегічне бачення реальністю? Стратегія потрібна і всьому підприємству в цілому, і окремих його сполучних ланок, таких як наукові дослідження, торгівля, продаж, маркетинг, фінанси, трудові ресурси і т. д. Загальна стратегія підприємства ґрунтується на моделі поведінки фірми і нових ідей, запропонованих менеджерами. Стратегія організації знаходиться в постійній розробці, оскільки не завжди можливо заздалегідь продумати всі дрібниці, а потім тривалий час функціонувати без змін. В процесі розробки стратегії необхідно постійно реагувати на трансформації, що відбуваються всередині компанії або за її межами. Динамічний і часто непередбачуваний характер конкуренції, багатообіцяючі злети і падіння цін, перестановки серед основних промислових конкурентів, нове регулювання, зниження або розширення торгових бар'єрів, а також нескінченне число інших подій впливають на стратегію, сприяючи її застарівання і подальшої втрати функціональності. В силу того, що постійно відбуваються якісь зміни, на які необхідно реагувати, компанії отримують можливість знаходити і відкривати так звані «стратегічні вікна». Таким чином, задача удосконалення стратегії постійно знаходиться на піку актуальності. Стратегія підприємства завжди повинна поєднувати в собі заплановану і продуману лінію поведінки, а також можливість реагування на несподівані зміни. Таким чином, виходячи з вищесказаного, можна виділити наступні завдання курсової роботи: 1. Вивчення сутності і ролі корпоративної стратегії. 2. Вивчення і аналіз принципів розробки корпоративної стратегії. 3. Розробка корпоративної стратегії для підприємства ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» по виробництву та продажу м'ясних товарів.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет