Готові роботи
Державна академія статистики, Варіант №1, Страхування, №1693

Державна академія статистики, Варіант №1, Страхування, №1693 (ID:14312)

РозділСтрахування
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 19
Зміст 1. Особливості побудови тарифних ставок в страхуванні життя 2. Об’єднання і асоціації страховиків. Їх функції, завдання та місце на страховому ринку Тест № 11 Які з видів страхування не належать до майнового? 1) Страхування наземного транспорту 2) Страхування життя 3) Страхування пенсійного забезпечення 4) Страхування від нещасного випадку 5) Страхування інвестицій 6) Страхування кредитів 7) Страхування відповідальності 8) Страхування вантажів та багажу Тест № 29 Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя? 1) У разі страхування від нещасних випадків страхова сума не виплачується або сплачені внески по закінченні терміну дії договору страхування не повертаються 2) У разі страхування від нещасних випадків по закінченні терміну страхування передбачається повернення сплачених внесків 3) При страхуванні від нещасних випадків у разі їх настання договір припиняє свою дію незалежно від виплаченої суми Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення