Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант №10, Страхування, №2257

ЄУФІМБ, варіант №10, Страхування, №2257 (ID:15180)

РозділСтрахування
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 27
Зміст Вступ 1. Порівняння перестрахування і співстрахування у резидентів і нерезидентів 2. Тест № 1 1. Що з наведеного далі охоплюється поняттям «страховий захист»? а) Здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику; б) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією; в) відшкодування збитків, завданих стихійним лихом; г) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва; д) утримання персоналу рятувальних служб. 2. 3 яких фондів складається сукупний фонд страхового захисту? а) Резервних фондів підприємств; б) кредитів банків; в) резервних фондів, передбачених бюджетом; г) іноземних інвестицій; д) резервів страхових організацій. 3. У яких формах виникли перші страховики? а) Товариства взаємного страхування; б) страхового товариства з повною відповідальністю; в) акціонерного страхового товариства; г) державної страхової організації; д) товариства з обмеженою відповідальністю; 4. Які функції виконує страхування? а) Заощадження коштів; б) превентивну; в) регулюючу, г) формування і використання резервів: д) ризиковану. 5. З наведеної далі інформації вибрати принципи страхування. а) Максимальна сумлінність сторін страхового договору; б) суброгація; в) страховий інтерес; г) повна сплата страхових премій; д) відсутність простроченої заборгованості за кредитами. 3. Тест № 10 1. Коли при страхуванні CAR починається, як правило, страховий захист? а) 3 моменту затвердження плану будівництва, б) у момент початку будівельних робіт або теля вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику; в) після затвердження кошторису будівництва; г) після завершення будівельних робіт і здачі об'єкта в експлуатацію; д) після затвердження плану будівництва, кошторису будівництва та генерального підрядника. 2. Коли закінчується відповідальність за обладнання будівельного майданчика та будівельні машини при страхуванні CAR? а.) У момент їх вивезення з будівельного майданчика; б) після перевезення їх на інший будівельний майданчик; в) після прийняття об'єкта відповідальною комісією; г) після пуску споруди в експлуатацію; д) після підписання відповідного aкту здачі – прийняття виконаних робіт 3. Чи включається ризик зберігання матеріалу на монтажному майданчику під час монтажу при страхуванні EAR? а) ні; б) так; в) так (у разі якщо вартість матеріалів не перевищує 10,0 % від загального кошторису монтажних робіт); г) так у разі, якщо вартість матеріалів не перевищує 5,0 % від загального кошторису монтажних робіт і їх зберігання на майданчику забезпечене охороною); д) так у разі, якщо термін монтажних робіт перевищує термін, затверджений планом). 4. Страхова сума при страхуванні EAR являє собою: а) вартість установок, що мають бути змонтовані; б) вартість установок та матеріалів, необхідних для монтажу; в) вартість установок, включаючи витрати по перевезенню, митний збір, інші збори та витрати з монтажу; г) вартість установок, включаючи витрати на перевезення митний збір та інші збори; д) витрати з монтажу. 5. Чи забезпечується страховий захист від майнових збитків власника електронних пристроїв як експлуатаційника цих пристроїв? а) ні; б) так; в) так (лише в тому разі, якщо виробник не несе відповідальності за своїми гарантійними зобов'язаннями); г) так (у разі, якщо виробник, який має нести відповідальність за своїми гарантійними зобов'язаннями визнаний банкрутом); д) так (у разі, якщо термін експлуатації пристроїв на момент укладання договору страхування не перевищує 3 роки) 4. Задача № 19 Майно підприємства застраховане на 120 000 грн. Договір складений по системі умовної франшизи, рівної 10 %. Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах збитку: 1) 10 000 грн; 2) 30 000 грн; 3) 120 000 грн. Яку суму страхового відшкодування виплатить страхова компанія при таких же розмірах збитку, якщо договір буде укладений по системі безумовної франшизи, рівної 10 %? 5. Задача № 20 Страхова компанія має на кінець року статутний фонд у розмірі 1 100 000 грн., додатковий капітал – 390 000 грн, резервний фонд – 28 000 грн, обсяг нематеріальних активів – 11 000 грн. Загальна сума страхових внесків склала 3 850 000 грн. у т ч. сума страхових внесків по ризиках, переданим на перестрахування, 130 000 грн., а сума компенсації по ризиках перестрахування склала 15 000 грн. Страхові виплати в звітному році склали 1 070 000 грн., зобов'язання страховика на кінець року – 335 000 грн. Розрахувати фактичний і нормативний запас платоспроможності страхової компанії. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення