Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант №03, Страхування, №2284

ЄУФІМБ, варіант №03, Страхування, №2284 (ID:15255)

ПредметСтрахування
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 28
Зміст 1. Особливості страхового нагляду в Україні та за кордоном 2. Задача № 3 Розрахувати виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8200 грн., який застрахований свого часу на суми відповідно: 6500; 8000 та 8200; при франшизі стосовно викрадення у двох страховиків безумовної: в розмірі 5%, у третього — умовної, в розмірі 8%. 3. Задача № 8 Позичальнику виданий кредит у сумі 3000 тис. грн. строком на два роки. При цьому кредит погашається позичальником в установлені договором терміни. Відповідно договору, перше погашення в сумі 1000 тис. грн. передбачено через 11 місяців, друге погашення в сумі 200 тис. грн. – через наступні 2 місяця, третє погашення в сумі 500 тис. грн. – через наступні 4 місяці, четверте погашення в сумі 500 тис. грн. – через наступні 3 місяці. Межа відповідальності страховика – 70%. Тарифна ставка – 5,5%. Скласти довідку-розрахунок страхових платежів за добровільним страхуванням відповідальності позичальників за непогашення кредиту. 4. Тест № 6 1. Державне обов'язкове особисте страхування. Що означає це поняття? а) Це означає, що воно проводиться на підставі Закону, а джерелом сплати страхових платежів є Державний бюджет і в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками; б) це означає, що держава вимагає від страховиків обов'язково виплатити страхову суму; в) це означає, що держава покладає виконання обов'язків страховика на державну страхову компанію. 2. Виплата страхових сум з обов'язкового особистого страхування проводиться: а) в день настання страхового випадку; б) в термін, визначений компетентним органом, після отримання страховою компанією всіх необхідних документів; в) негайно — після одержання страховою компанією всіх необхідних документів. 3. Що належить до страхових випадків з обов'язкового особистого страхування на транспорті? а) Одержання застрахованим травми; б) тимчасова втрата застрахованим працездатності або встановлення інвалідності; в) загибель або смерть, одержання травми при встановленні інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті. 4. Страхування від нещасних випадків відноситься до: а) страхування життя; б) медичного страхування; в) ризикового страхування; г) усе правильно. 5. За обов’язковим страхуванням від нещасних випадків на транспорті застрахованими вважаються: а) пасажири з моменту оголошення посадки в морське або річкове судно до моменту завершення поїздки; б) пасажири з моменту оголошення посадки в поїзд, автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки; в) водії тільки на час обслуговування поїздки; г) усе правильно. 6. Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування: а) страхування життя дітей; б) медичне страхування; в) страхування від нещасних випадків; г) усе правильно. 7. Що відмінного між особовим і соціальним страхуванням: а) об’єкти страхового захисту; б) джерела формування страхових фондів; в) перелік страхових випадків; г) усе правильно. 8. Розмір страхового платежу за обов’язковим особовим страхуванням від нещасних випадків на транспорті розрізняється залежно від: а) виду транспортного засобу; б) тривалості перевезення; в) розміру страхової суми; г) маршруту перевезення. 9. Поділ особового страхування на окремі підгалузі зумовлюється: а) сукупністю ризиків, які об’єднують підгалузі; б) тривалістю дії договорів страхування; в) порядком накопичення коштів для здійснення страхових виплат; г) усе правильно. 10. Хто може бути страхувальником колективного добровільного страхування від нещасних випадків? а) Юридичні особи; б) юридичні та фізичні особи; в) фізичні особи. 11. Що належить до страхових випадків при страхуванні від нещасних випадків? а) інвалідність; б) смерть застрахованого; в) смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку, травмування застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. 12. Які категорії населення не можуть бути застрахованими? а) Пенсіонери, інваліди; б) особи, що визнані недієздатними, інваліди І та непрацюючі інваліди II групи, а також хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД; в) громадяни інших країн. 13. Що впливає на визначення групи ризику при страхуванні від нещасних випадків? а) ступінь ризику професії; б) вік застрахованих; в) вік та ступінь ризику професії застрахованого. 14. Що впливає на розмір тарифної ставки? а) група ризику; б) група ризику, вид страхування; в) вік застрахованих. 5. Тест № 17 1. Страховому захисту за договором страхування домашнього майна підлягає: а) усе майно, яке розташоване на земельній ділянці страхувальника; б) окремі конструктивні елементи будівлі; в) предмети домашнього господарства. 2. За договором страхування домашнього майна можна застрахувати: а) дискети до персонального комп'ютера; б) кімнатні рослини; в) запасні частини до автотранспортного засобу. 3. На випадок яких подій проводять страхування домашнього майна? а) Знищення або пошкодження при його реалізації; б) проникнення води із сусіднього приміщення; в) заволодіння третьою особою шляхом шахрайства. 4. Договір страхування можна укласти на домашнє майно, яке розташовано: а) у будь-якій будівлі; б) у квартирі; в) поряд зі страхувальником, який перебуває на відпочинку в Іспанії. 5. Який фактор не впливає на розмір тарифних ставок у разі страхування домашнього майна? а) вік власника майна; б) обсяг відповідальності страховика; в) строк страхування. 6. Коли страхувальник має право укласти додатковий договір страхування домашнього майна? а) Якщо бажає зменшити страхову суму; б) якщо бажає застрахувати деякі групи домашнього майна; в) якщо бажає застрахувати майно, яке міститься в іншому місті. 7. Що таке знецінення домашнього майна внаслідок страхового випадку? а) вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження; б) вартість втрати якості та цінності предметів через їх загибель; в) вартість викраденого майна. 8. Сума збитку за знищене домашнє майно визначається: а) у розмірі страхової суми; б) у розмірі дійсної вартості; в) у розмірі вартості знецінення майна. 9. Уразі знищення або пошкодження елементів оздоблення житлових приміщень вартість ремонту включає: а) вартість нових матеріалів та вартість ремонтних робіт; б) вартість ремонтних робіт; в) вартість нових матеріалів, необхідних для відновлення елементів оздоблення. 10. За договором страхування домашнього майна не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок: а) викиду газу; б) неправомірних дій третіх осіб; в) технічних поломок. 11. Страхова сума кожного застрахованого предмета домашнього майна має відповідати: а) дійсній вартості предмету; б) первісній вартості предмету; в) страховій оцінці предмету; г) ринковій вартості предмету. Література
Ціна(грн.) 500

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет