Готові роботи
Вибір та обґрунтування способів кондиціювання води у лікеро-горілчаній промисловості

Вибір та обґрунтування способів кондиціювання води у лікеро-горілчаній промисловості (ID:224331)

ПредметТехнічні науки
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 63
Зміст Вступ.......................................................................……………...…………..…… 1. Аналітична частина............................................................................................. 1.1 Водопідготовка в лікеро-горілчаній промисловості…………………. 1.2 Асортимент і характеристика проектованої продукції, сировини , основних та допоміжних матеріалів…………………………………………….. 1.2.1 Асортимент і характеристика проектованої продукції……….. 1.2.2 Характеристика сировини, основних та допоміжних матеріалів……………………………………………………………. 1.3 Принципова технологічна схема............................................... 1.4 Вибір та обґрунтування технологічних способів і режимів............................................................................................................ 1.5 Опис апаратурно-технологічної схеми........................................ 2. Розрахункова частина ...................................................................................... 2.1 Асортимент і характеристика проектованої продукції………………………. 2.2 Вихідні дані для розрахунків……………………………………….. 2.3 Розрахунки основних і допоміжних матеріалів…………………….. 3. Схема технохімічного контролю…………………………………………….. 4. Висновок……………………………………………………………………… 5. Список використаної літератури……………………………………………..
Ціна(грн.) 150
Зразок роботи:
Вступ Вода підготовлена, яку застосовують для виробництва лікеро- горілчаної продукції, є обов’язковою умовою від якої залежить висока якість та стійкість готового продукту. Тому, одним із найважливіших етапів технологічного процесу виробництва лікеро-горілчаної продукції є водопідготовка. Основною метою моєї курсової роботи є вибір та обгрунтування способів кондиціювання води у лікеро-горілчаному виробництві. Під час вибору кожного з етапів водопідготовки я акцентувала свою увагу насамеред на перспективному використанні елементів очищення, їх ефективності та економічних затратах для отримання високоочищеної води для виробництва високоякісних лікеро-горілчаних напоїв. Сьогоднішня ситуація на ринку лікеро-горілчаної продукції в Україні залежить насамперед від економічної ситуації, яка вимагає економії. Тому, рентабельним є використання недорогих та ефективних способів та елементів очищення води питної. Секрет приготування високоякісного алкокольного напою залежить насамперед від сировини, яку використовують. Вода підготовлена є невід'ємною складовою напоїв. Тому, високоякісне очищення води питної стане успішною технологічною передумовою для отримання високоякісного лікеро-горілчаного напою. У даній курсовій роботі я запропонувала такі етапи водопідготовки: механічне фільтрування, адсорбційне очищення, зворотній осмос, контрольне фільтруванння. Використання вищезазначених етапів водопідготовки та використання матеріалів очищення, пом'якшення та знезараження води питної забезпечить отримання очищеної води підготовленої. Запропоновані у курсовій роботі сорбційні матеріали для очищення води на стадії водопідготовки дають змогу збільшити питомі об’єми підготовленої води при зменшенні витрат води на стадіях промивки та регенерації. Використання високоефективного бітумінозного гранульованого активного вугілля Cullar одночасно зменшує вміст органічних домішок, заліза, марганцю, нітратів, нітритів, аміаку, підвищую органолептичні показники води, а відтак і горілок з її використанням. Використання антрациту, як фільтрувального матеріалу, під час контрольного фільтрування дає змогу домогтися більш глибокого очищення води, зменшити вміст силікатів у воді, покращити органолептичні властивості води.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет